University of Valencia logo Logo del portal

  • Proves de valencià

Proves de juny

La Universitat de València no participa directament en la convocatòria de juny de 2019, sinó a través del centre associat Florida Universitària. En acabat del període d'inscripció per a la comunitat Florida, si resten places, se n'obrirà un per al personal i els estudiants de la Universitat de València. Informeu-vos-en ací: http://idiomes.floridauniversitaria.es/convocatoria-dexamens-cieacova/

Proves de gener

Període d'inscripció

El període d'inscripció per a la convotòria de gener de 2019 estarà comprés entre el dijous 15 de novembre i el dimecres 5 de desembre de 2018.

Qui pot matricular-se en les proves de llengua de gener?

Qualsevol membre en actiu de la comunitat universitària i Alumni que haja complit els divuit anys abans de l'1 de gener de 2019.

Posseir una adreça electrònica amb domini @alumni.uv.es no dóna dret a inscriure-s'hi a les persones que no són personal o estudiant en actiu de la Universitat de València.

Aquestes persones, per a poder matricular-se en les proves de la CIEACOVA a la Universitat de València, s'han d'inscriure en Alumni de la manera prevista per la Fundació General de la UV i amb l'antelació al final del termini de matrícula que dispose aquesta entitat.

Informeu-vos-en ací: www.fundaciouv.es/amics .

Matrícula
Tràmit 1: alta com a usuari

Per a poder matricular-se en les activitats del SPL cal donar-se d’alta com a usuari en l’aplicació de matrícula:

Ha finalitzat el període d'inscripció.

Les persones amb correu electrònic de la Universitat de València poden realitzar l'alta seleccionant l'opció de dalt a la dreta "Accés amb identificació", en la primera pantalla de l'aplicació de matrícula.

Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes

Una vegada realitzada l’alta com a usuari o usuària haureu de clicar en l'opció "Llista de cursos" de dalt a l'esquerra per poder accedir a la llista de les diverses proves de nivell. Després de triar el nivell haureu de completar el procés de matrícula seguint les instruccions de l'aplicació.

Per tal de matricular-se cal pagar una taxa de 27,34€ (es revisen anualment) euros que sols dóna dret a la participació en aquesta convocatòria de les proves.

L’alta com a usuari, la matrícula i el pagament es poden fer des de casa mitjançant l’enllaç que apareix al final d’aquesta pàgina. El pagament es durà a terme amb targeta bancària; recomanem tenir-la preparada durant el procés de matrícula.

Exempció de taxes: en els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una reducció o exempció de pagament de les taxes. La reducció o exempció es demanarà emplenant una sol·licitud. En aquests casos la matrícula en les proves ha de realitzar-se necessàriament a la seu del Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29 - Edifici Beatriu Civera, 2a planta - Campus dels Tarongers) aportant la documentació següent :

  1. Document de sol·licitud de reducció o d'exempció de taxes.
  2. Document original de la condició legal que justifica la sol·licitud i còpia per a acarar tots dos.
  3. Fotocòpia del document d'identitat.

Les persones amb necessitat d’adaptació perquè tenen discapacitat igual o superior al 33% per a realitzar les proves  hauran de posar-se en contacte amb la Unitat per a la Integració de persones amb discapacitat mitjançant aquest enllaç.

Programes, estructura i model de les proves

N'hi ha disponibles dels diversos nivells en la web de la Comissió Internuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (cieaCOVA).

Calendari

Prova oral

Nivell Data Horari
A2 (Bàsic) 14 de gener de 2019      A partir de les 16 h
B1 (Elemental) 18 de gener de 2019 A partir de les 16 h
B2 (Intermedi) 14 de gener de 2019 A partir de les 16 h
C1 (Suficiència)      18 de gener de 2019 A partir de les 16 h
C2 (Superior) 14 de gener de 2019 A partir de les 16 h

 

Prova escrita

Nivell Data Horari
A2 (Bàsic) 24 de gener de 2019      16 h
B1 (Elemental) 25 de gener de 2019 16 h
B2 (Intermedi) 24 de gener de 2019 16 h
C1 (Suficiència)      25 de gener de 2019 16 h
C2 (Superior) 24 de gener de 2019 16 h

 

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del DNI, pemís de conducció espanyol, passaport o NIE (les còpies no són vàlides).

Obtenció del certificat

Aproximadament tres setmanes després de la publicació de les notes, es publicarà en aquesta pàgina web que ja està disponible el certificat corresponent perquè es puga retirar del Servei de Política Lingüística
Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià sense necessitat de cap tràmit d'homologació. 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy