Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Estructura del Màster en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals

Distribució del Pla d'Estudis en Crèdits ECTS:

A.- Formació bàsica (obligatori): 24  
B.- Treball fi de màster (obligatori): 12  
C.- Pràctiques externes (obligatori): 6  
Especialitats (optatives): 18 D.- Contaminació Ambiental
  E.- Toxicologia Ambiental
  F.- Sanitat Ambiental
TOTAL: 60  

El Màster en Contaminació i Toxicologia Ambientals consta de sis mòduls.
Els mòduls són:

A.- Mòdul de Formació Bàsica

Destinat a anivellar els coneixements dels diferents estudiants tant els de l'espai europeu com els de Iberoamèrica. És obligatori per a tots. Consta de quatre matèries bàsiques: “Processos Contaminants”, “Efectes de la Contaminació”, "Mesurament de la Contaminació Ambiental en humans" i " Mostreig i anàlisi de Contaminants ambientals per Espectrometria de Masses " amb un esforç total de 24 ECTS.

B.- Treball Fi de Màster

Consisteix en l'elaboració d'un Treball Fi de Màster com a aplicació de tots els coneixements i gran part de les competències adquirides en un exercici tan proper a l'àmbit professional com a l'investigador.

C.- Pràctiques Externes

Aquest mòdul persegueix l'acostament a l'exercici professional que s'aconseguirà amb l'adquisició d'experiència laboral en empreses del sector per al qual els titulats s'han format.

D.- Especialitat en Contaminació Ambiental

Amb aquest mòdul es pretén oferir uns coneixements adequats per a que l'estudiant puga comprendre els processos de contaminació de l'atmosfera (radiacions, gasos, partícules, so,….) la contaminació de les aigües continentals i el canvi climàtic …

E.- Especialitat en Toxicologia Ambiental

Aquest mòdul està dirigit a transmetre coneixements bàsics sobre organismes bioindicadors i bioassajos al medi aquàtic; també aporta informació sobre els principis de teratogènesis, patogènesis del desenvolupament, mecanismes bàsics de toxicitat del desenvolupament, així com sobre els efectes d'estressants, tòxics o disruptors endocrins sobre el desenvolupament i reproducció masculina i femenina, en vertebrats i invertebrats.

F.- Especialitat en Sanitat Ambiental

En aquest mòdul s'introdueixen tant conceptes d'epidemiologia ambiental com planificació d'estudis descriptius i/o analítics en epidemiologia ambiental. Així mateix, s'imparteixen els coneixements necessaris per a la utilització dels marcadors biològics en la determinació de l'impacte de la contaminació ambiental en l'ésser humà.