Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

C.- Pràctiques Externes (obligatori) (7 ECTS) (2n semestre)

Es realitzaran una vegada finalitzat el curs (a partir de juny)

Les pràctiques externes tenen com a principals objectius:

  1. Que l'estudiant prenga contacte amb el mercat laboral, ja siga en l'empresa privada, empreses o administracions públiques, o centres d'ensenyament i/o investigació. Aquests últims poden ser aliens a la pròpia universitat, o integrats en la mateixa en el marc de convenis o contractes de la universitat amb empreses o administracions.
  2. Que valore i sàpiga aplicar en l'àmbit laboral els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i respecte dels valors democràtics.
  3. Que puga aplicar els coneixements, habilitats i destreses adquirits durant la seva formació en un entorn diferent a l'acadèmic, valorant i apreciant de forma crítica les prioritats, pressions i condicionants externs i interns que determinen el funcionament diari d'una empresa, administració, o centre de formació i/o investigació.
  4. Que valore i assimile la importància del treball en equip, assumint el paper que se li assigni dins del mateix i intentant exercir el seu paper d'acord a les normes, procediments i cultura general del seu centre de treball, i d'acord amb els principis deontològics de la professió.
  5. Que sàpiga comunicar-se eficaçment amb els seus tutors, tant en l'empresa o administració com a la universitat, així com amb els seus companys en el centre de treball, de manera que pugui establir els objectius formatius específics de la pràctica i aconseguir-los de forma eficaç.