Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 18

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2139

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/master-contaminacion-ambiental

Places ofertes de nou ingrés: 45

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Rafael Boluda Hernández (Co-Director)
Luis Roca Pérez (Co-Director)
Óscar Enrique Andreu Sánchez
Antonio Camacho González
Víctor Estellés Leal
Encarna Sancho Aguilar
Juan Soria García
Amparo Torreblanca Tamarit
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Observacions:

Per al curs 2022-2023, este màster s'oferix sense especialitats, el conjunt d'assignatures optatives que s'oferixen són les següents:

43053 Qualitat de les aigües i estat ecològic dels ecosistemes aquàtics continentals
43054 Canvi climàtic i biodiversitat
43057 Disrupció endocrina
43058 Biomarcadors de contaminació
43059 Histologia i histopatologia d'animals bioindicadors
43061 Bioassaigs d'ecotoxicitat
Interès acadèmic, científic o professional: Davant l'existència d'indicadors d'interès social, la creixent demanda d'investigadors en aquest camp, tant a centres tecnològics com a empreses i administració, l'interès d'aquesta àrea de recerca en la comunitat científica, amb revistes amb un índex d'impacte que augmenta significativament any rere any, l'existència de grups de recerca en aquest camp, tant a universitats com a centres de recerca de l'estat, cosa que suposa una massa crítica important d'investigadors, el màster pretén donar resposta a aquestes necessitats i oferir coneixements especialitzats dels processos contaminants tant en el medi ambient com en els éssers vius que l’habiten.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Contaminació, Toxicologia i Sanitat Mediambientals

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: mcta@uv.es