Logo de la Universitat de València Logo Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

Perfil d'ingrés i calendari

Per accedir al màster, cal acreditar una de les titulacions universitàries de grau següents: llicenciatura o diplomatura en Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Medicina, Infermeria, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Història, Periodisme, Educació Social i Treball Social. Així mateix, s’hi poden matricular els graduats en altres àrees o disciplines, després d’obtenir el corresponent curs d’anivellació. Per a l’admissió en el màster, es valorarà positivament el coneixement d’idiomes i l’experiència laboral prèvia en qualsevol dels camps que hi estan relacionats.

 

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2020-2021, d'acord amb el següent calendari:

FASE I: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2020-2021

Presentació de sol.licituds de preinscripcióSolicitud on-line

Des de l'1 de febrer (0:00 h) fins a les 23:59 h del 17 de juny (hora peninsular) 2020
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 17 de juny 2020  (23:59 h)
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 24  de juny 2020 (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds Del 29 de juny al 3 de juliol 
Publicació resultats preinscripció 09 de juliol (09:00 h) 
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica) Del 10 al 13 de juliol 
Automatrícula primeres* i segones matrícules Del 14 al 16 de juliol 
Publicació resultats 1ª crida de la llista de espera 22 de juliol (09:00 h) 
Automatrícula 1ª llista d'espera* 23 i 24 de juliol 
Publicació resultats 2ª crida de la llista de espera 28 de juliol (09:00 h) 
Automatrícula 2ª llista d'espera* 28 de juliol (14:00h) - 29 de juliol (23:59 h)
* Condicionada a la acreditació requisits d’accés: Títulació universitària a 16 d'octubre de   2020 fins 23:59 h 

FASE II: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA   

Presentació de la  Solicitud on-line Des del 17 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 3 de setembre 2020
Publicació de les places vacants 31 de juliol 
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 3 de setembre 
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 9 de setembre (23:59 h) 
Baremació de les sol·licituds Del 14 al 18 de setembre 
Publicació del resultat de la selecció 23 de setembre (09:00h) 
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en Entreu) 24 de setembre 
Automatrícula primeres * i segones matrícules Del 25 al 28 de setembre 
Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés: Titulació universitària  16 d'octubre (23:59 h) 
*Condicionada a la acreditació requisits d’accés de la titulació universitària a 16 d'octubre fins 23:59 h 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

  1. Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.
  2. Les persones participants en la Fase I que no obtinguen plaça, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud elegint màsters diferents.
  3. Indicar en observacions si la vía es per passarel.la. La nota mitjana serà  la del grau o llicenciatura, NO LA  DEL MÀSTER.