Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Normativa específica Màster

Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGIV 204/2017

Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017

Reglament per la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011

Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)

Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validessa en tot el territori nacional.

ACGUV 182/14, de 28 d'octubre, que regula l'elaboració dels convenis de doble titulació

 

Vegen-se altres normatives