Logo de la Universitat de València Logo Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries Logo del portal

Antecedents

Després de l'experiència de les 4 anteriors edicions i atenent al canvi que suposa la implantació del Grau en Fisioteràpia, la modificació que es planteja realitzar en el títol prèviament verificat, sobre la base dels suggeriments de la Comissió de Coordinació Acadèmica del MASFESS, és essencialment quant a la seua durada; es manté només una opció de 60 ECTS i se suprimeix la de 120 ECTS, ja que una vegada extingida la Diplomatura en Fisioteràpia les necessitats dels professionals fisioterapeutes són diferents, per la qual cosa és d'esperar que aquesta siga l'opció més demandada, una vegada adaptades tant matèries com a assignatures al nou sistema de crèdits .