Logo de la Universitat de València Logo Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Treball fi de màster: 25

Pràctiques externes 5

Codi titulació: 2152

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-fisioterapia-envejecimiento

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Fisioteràpia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Celedonia Igual Camacho (Codirectora)
Enrique Mora Amerigo (Codirector)
Antonio Alberola Aguilar
Laura López Bueno
Luis Villaplana Torres
Ricardo Arrastia Escalona (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La importància que la persona gran va prenent en la nostra societat és cada vegada més evident, tant des del punt de vista demogràfic com social, econòmic i sanitari. El major increment de l’esperança de vida segons les Nacions Unides (informe MIPAA, 2002) es donarà en les pròximes dècades, previsiblement cap a l’any 2050. Es preveu que aquest any es quintuplicarà el grup de persones amb 80 anys o més (Vaupel i Jeune, 1995). No cal dir que l’envelliment és un dels grans progressos d’aquest segle, no per això sense conseqüències, ja que la transformació estructural i funcional de la població genera importants repercussions polítiques, que cal anar modificant a mesura que canvia la societat. L’evolució demogràfica imposa l’ús de noves tècniques de prevenció i/o tractament per limitar la despesa sociosanitària. Així mateix, l’efectivitat cost-benefici en la gestió dels recursos de les persones grans és un aspecte que s’ha de tenir en compte en tot sistema sanitari actual que aprecie la qualitat en la seua gestió. El col•lectiu de fisioterapeutes, en concret, i social sanitari, en general, té l’obligació d’estudiar i aprendre les diferents estratègies per saber manejar els diversos problemes que es puguen plantejar durant aquest període de la vida de les persones. Aquest màster és una eina per a millorar els coneixements i adquirir les habilitats necessàries per a fer-ho, i també per a plantejar finalitats d’investigació en aquest camp.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Els processos d'envelliment: Estratègies Sociosanitàries

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Eu.Fisioterapia@uv.es