Logo de la Universitat de València Logo Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 55, Optatiu: 5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43352 Aspectes legals i econòmics d'aplicació a la vellesa 3 Obligatori Veure fitxa
43355 Aspectes Psicològics del procés d'envelliment 4 Obligatori Veure fitxa
43350 Estadística aplicada en ciències sociosanitàries 3 Obligatori Veure fitxa
43353 Intervenció fisioteràpia en els processos neurocognitius en persones majors 6 Obligatori Veure fitxa
43354 Intervenció fisioteràpica en els processos fisiopatològics en la gent gran 6 Obligatori Veure fitxa
43349 Metodologia de la investigació aplicada en ciències sociosanitàries 3 Obligatori Veure fitxa
43358 Treball final de màster 25 Obligatori Veure fitxa
43351 Valoració i gestió de recursos sociosanitàries en la vellesa 5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43356 Introducció a la tesi de màster 5 Optatiu Veure fitxa
43357 Pràctiques externes 5 Optatiu Veure fitxa