University of Valencia logo Logo Master's Degree in Physiotherapy in the Aging Process: Social and Health Care Strategies Logo del portal

Recursos d'informació

• CADE: Servei de la UV per a l'assessorament i dinamització dels i les estudiants mitjançant l'establiment i impuls de programes de suport personal a l'estudiant (ajudes a l'estudi, mobilitat, assessorament psicològic, pedagògic i sexológic, programa de convivència, gestió de beques de col·laboració, etc.) i d'accions per a incentivar la participació, l'associacionisme i el voluntariat, assessorant la creació i gestió d'associacions.
• OPAL: Servei de la UV que el seu objectiu fonamental és potenciar la inserció laboral dels graduats i postgraduats de la Universitat de València, desenvolupant les tasques necessàries amb la finalitat de relacionar de manera eficaç l'oferta i la demanda, és, en essència, un pont entre la formació i l'ocupació.
• ADEIT: Servei de la Fundació Universitat-Empresa que el seu objectiu fonamental és potenciar la realització de pràctiques externes desenvolupant les tasques necessàries amb la finalitat d'aproximar la formació i l'ocupació.
• DISE: Servei d'Informació i documentació.
• DPD: Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat, des d'on es coordinen diverses accions d'ajuda personalitzada, millores en les instal·lacions dels centres, campanyes de sensibilització, accions de recolze en la docència i avaluació (adaptacions curriculars, ús de tecnologies d'ajuda, modificació de temps d'exàmens, flexibilització del calendari acadèmic, etc.).
• Centre de Postgrau de la Universitat de València.