University of Valencia logo Logo Master's Degree in Physiotherapy in the Aging Process: Social and Health Care Strategies Logo del portal

Objectiu de Master

Els objectius generals del Títol són:
- Adquirir la formació adequada en Fisioteràpia dels processos d'envelliment.
- Adquirir la metodologia científica suficient per a l'elaboració d'un projecte de recerca en el camp de l'envelliment.
- Completar la qualificació dels diferents professionals en aquest camp.
- Ser capaç d'establir les metes d'actuació en els diferents contextos.
- Saber analitzar les necessitats i demandes dels majors en diferents contextos.