University of Valencia logo Logo Master's Degree in Physiotherapy in the Aging Process: Social and Health Care Strategies Logo del portal

Recursos materials

Per a la impartició del MASFESS es disposa dels mitjans materials necessaris per a la seua correcta execució.
Per aquest motiu, els mitjans materials que es disposa, sense perjudici de ser complementats, són els que es detallen a continuació:

AULA M06A

Aula de pràctiques amb capacitat per a 20 alumnes. Disposa del següent mobiliari:

 • 20 cadires de pala
 • 1 taula de despatx i la seua corresponent cadira per al professor.
 • 4 armaris de cristall on es guarda el material per a realitzar les pràctiques. Recursos didàctics:
 • 1 Pissarra Veleda
 • 1 Pissarra de guix
 • 1 Projector de transparències
 • 1 Pantalla de projecció.
 • 1 Vídeo-projector
 • 1 Reproductor de vídeo. Material pràctic de l'aula:
 • 8 lliteres hidràuliques
 • Tamborets
 • 1 porta rotllos de paper per a lliteres i mans.


L'aula té instal·lat un equip de megafonia.
La taula del professor està equipada amb un ordinador de sobretaula amb connexió a internet i a la intranet de la Universitat de València.
L'edifici on està situada la Facultat de Fisioteràpia disposa de xarxa WIFI accessible per tots els seus alumnes des de qualsevol zona del centre a través d'un ordinador portàtil. Aquests alumnes tenen la possibilitat de connectar-se a la intranet de la Universitat de València des de les seues cases a través de la configuració de la VPN (Virtual Private Network) en els seus ordinadors.
Els alumnes disposen d'accés a l'Aula Virtual a través de la intranet de la Universitat de València. Aquest recurs s'utilitza per a facilitar la informació entre els docents i els alumnes (publicació de treballs, resums dels temaris, informacions d'última hora, avisos, etc.).

AULA M06B

Aula de pràctiques amb capacitat per a 20 alumnes. Disposa del següent mobiliari:

 • 20 cadires taules
 • 20 cadires
 • 1 taula de despatx i la seua corresponent cadira per al professor.
 • 2 armaris de cristall on es guarda el material per a realitzar les pràctiques. Recursos didàctics:
 • 1 Pissarra Veleda
 • 1 Projector de transparències
 • 1 Pantalla de projecció.
 • 1 Vídeo-projector


Material pràctic de l'aula:

8 lliteres hidràuliques
Tamborets
1 porta rotllos de paper per a lliteres i mans.

L'aula té instal·lat un equip de megafonia.
La taula del professor està equipada amb un ordinador de sobretaula amb connexió a internet i a la intranet de la Universitat de València.
L'edifici on està situada la Facultat de Fisioteràpia disposa de xarxa WIFI accessible per tots els seus alumnes des de qualsevol zona del centre a través d'un ordinador portàtil. Aquests alumnes tenen la possibilitat de connectar-se a la intranet de la Universitat de València des de les seues cases a través de la configuració de la VPN (Virtual Private Network) en els seus ordinadors.
Els alumnes disposen d'accés a l'Aula Virtual a través de la intranet de la Universitat de València. Aquest recurs s'utilitza per a facilitar la informació entre els docents i els alumnes (publicació de treballs, resums dels temaris, informacions d'última hora, avisos, etc.).

AULA D'INFORMÀTICA
Aula amb capacitat per a 50 alumnes. Aquesta aula està dedicada a la docència, no és d'accés lliure per als alumnes.
L'aula d'informàtica està equipada amb:

 • 25 taules amb capacitat per a 2 persones en cadascuna i les seues corresponents cadires.
 • 50 equips informàtics (Pantalla Plana, PC, ratolí i teclat).
 • 1 taula de despatx per al professor amb el seu equip informàtic.
 • 1 impressora de connexió en xarxa.
 • 1 Vídeo-projector i una pantalla per a projectar. El vídeo-projector està vinculat a l'equip informàtic del professor.

Els equips informàtics tenen connexió a internet i a la intranet de la Universitat de València.

SALÓ DE GRAUS

El Saló de graus és el lloc on els alumnes realitzen la presentació i exposició dels seus treballs.
L'aula està equipada amb una taula de reunions i amb un conjunt de butaques embuatades amb capacitat per a 60 persones.
El Saló té instal·lat un sistema de megafonia, un *video-projector i una pantalla de projecció.

A més, els estudiants del MASFESS poden utilitzar tots els recursos que ofereix la Universitat: Biblioteca, DISE, CADE, Servei de Política Lingüística, Servei d’esport, Centre de Qualitat Sanchis Guarner, etc.