Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Curso de Odontologia Mínimament Invasiva i Biomimètica. Taller Teòric Pràctic DISPONIBLES SOLAMENT PLACES ONLINE

Imatge formacio

Dades Generals

Curs Academic 2022-2023
Tipus de cursFLA
Tipus formació/Modalitat Presencial, En línia
Edició
Preu matrículaPúblico General: 60.-€ - Miembros de SESPO, SEOP, SEMO, SEOENE, SEMO MATERIALES, SEOC (50.-€) - Estudiantes de 5º Odontología (50.-€) Versión online de la parte teórica (30.-€)
Requisits d'accés
 • Odontòlegs, Mèdics estomatòlegs, Mèdics Odontòlegs,
 •  Estudiants de 5é curs del Grau d'Odontologia.

MATERIAL QUE APORTAREN ELS PARTICIPANTS PER Al MÒDUL PRÀCTIC

 •  Culleretes o excavadors de càries
 •  Espàtula doble de boca
 •  Dents extretes amb càries extenses conservats en sèrum fisiològic o aigua

(Una vegada matriculat, l'alumne que es done de baixa per causa justificada 15 dies hàbils abans de l'inici del curs, se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula).

Nombre de places40

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 09/06/2023
Data fi 10/06/2023
Horari

Día 09-06-23 de 9:00 a 20:00  y Día 10-06-23 de 9:00 a 13:00

 

 

Lloc d'impartició

Clínica Odontològica

Disseminats

C/ Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 086

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-odontologica.html

atenciopacient@uv.es

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa

Programa

Divendres 09 de juny

Update de l'Odontologia Mínimament Invasiva. Dra. Rocío Lazo.

9-11: Diagnòstic i Histologia de les lesions de Taca Blanca, i càries en dentina.
Prevenció de la càries abordatge des de la perspectiva del Risc.
Mínima Intervenció i criteris de decisió:

 •  Sense Remoció de la lesió en esmalt: Protocol Control de la Cavitat. No Restaurador vs Restaurador.
   Remoció Selectiva Bio-mecànica càries en dentina

11-11,30: Pausa café.

11,30-14: ¿Quins són els materials ideals en Odontologia Mínimament Invasiva? Dra. Rocío Lazo

Fluorur Diamino de Plata 38%

 • Control de Càries No Restauradora en lesions de càries oclusal i proximals en esmalt.
 • Control de Càries Restauradora en Esmalt.
 • Técnica B-Smart Lesions de càries en Dentina.
 • Floruro Diamino de plata en HMI

Materials Bioactivos: La Revolució en l'Odontologia

 •   Filosofía de la Biomimética: Bio-remineralització.
 •   Quan i com aplicar els materials bioactivos.
 •   Hidróxiapatita: mecanisme d'acció.


14-15: Menjar

15-17,30: Materials Bioactivos: La Revolució en l'Odontologia. Dra. Rocío Lazo.

 • La Nova Generació de Biocerámicos en Teràpia Pulpar Vital en dents deciduos.
 • Materials Restauradors Interactius.          

Hipomineralització Molar Incisiu: Per què és l'actual mal de cap de l'Odontologia?

17,30-18: Pausa café

18-20: Materials Dentals Bio-inductors i Bioregeneradores. Propietats característiques i aplicació en odontologia. Dr. Ghilotti

Dissabte 10 de juny

 9-13:  TALLER PRÀCTIC SOBRE FANTOMAS

TRACTAMENT INTEGRAL DE LA HIPOMINERALITZACIÓ MOLAR INCISIU

Tractament Estètic Mínimament invasiu en molars amb lesió HMI severa aplicant la Biomimética.

 • Control de la Sensibilitat en HMI.
 • Com remoure la lesió de càries en HMI.
 • Materials Bioactivos en HMI.
 • Maneig de l'Adhesió en HMI.
 • Restauració Estètiques en HMI.

Tractament Estètic Mínimament invasiu en dents anteriors amb lesió HMI lleu, moderada i severa aplicant la Biomimética.

 • Microabrasió-Biomineralización: Biomineralización de l'esmalt HMI amb Nano hidróxiapatita.
 • Decisions clíniques: Resines per Infiltració vs Resines per Injecció.

 Pràctica fantomas

 • Tècnica No Restauradora Control Cavitat amb Fluorur Diamino de Plata
 • Tècnica Restauradora Control Cavitat amb Materials Restauradors Interactius.
 • Remoció Selectiva Biomecànica.
 • Tècnica B-Smart
 • Materials Restauradors Interoactivos en dentina.
 • Biocerámicos en teràpia pulpar Vital.
 • Protocol Estètica Mínimament invasiva en dents anteriors afectats amb HMI.

Organitzador

Telèfon

96 339 50 37  (Whatsapp: 648 48 44 22)

Professorat

Professorat extern UV

Dra. Rocío Lazo
Odontòloga. Especialista en Odontopediatria. Universidad Caye-tano Heredia. el Perú. Experta en "Biomimética" i Tècniques de Mínima Intervenció.

Dr. James Ghilotti
Odontòleg. Màster en Endodòncia per la Universitat de València. Becari FPU de la Universitat de València

Objectius i metodologia

L'Odontologia Mínimament Invasiva és una filosofia d'abordatge de la càries basada en la detecció precoç dels factors de risc i en el concepte de la mínima intervenció.
La creixent aparició de materials i tècniques amb possibilitats "biorregenerativas" i "bionductoras" permeten un abordatge terapèutic el més respectuós possible amb les estructures dentals així com possibilitar la seua "biorreparación" i "biorregeneración".
Es planteja un taller teòric pràctic en el qual es presentaran:
• Els fonaments del maneig de la càries amb criteris de màxima preservació dentària, utilitzant tècniques de remoció selectiva biomecànica al costat de l'ús de materials amb potencial "remineralizante" i "bioinductor".
• El tractament de la polpa vital mitjançant tècniques conservadores.
• El tractament estètic de defectes qualitatius de l'esmalt (MIH) mitjançant tècniques "biomiméticas".

OBJECTIUS

• Establir l'abordatge de la càries dental des de la perspectiva del risc
• Reconéixer les propietats dels matèria-els "biomiméticos", les seues característiques propietats, mecanisme d'acció i aplicació.
• Avaluar el potencial "biorregenerativo" dels ciments a base de silicats càlcics. La seua aplicació en el tractament de la lesió profunda de càries i de la polpa vital
• Analitzar l'acció "remineralizante", dessensibilitzant i desinfectant del fluorur "diamínico" de plata amb o sense restauració
• Descriure les característiques dels "ionómeros" de vidre a base d'estronci i cristalls "bioactivos". El seu paper en l'Odontologia de mínima intervenció.
• Adquirir habilitats en l'ús dels materials "bioinductores", "biorregeneradores" i "biomiméticos".

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 05/05/2023
Procediment d'inscripció

1. Enviar correu electrònic a formaciofla@uv.es amb les següents dades:

 Nom i cognoms
 Adreça completa
 Telèfon

i adjuntar la documentació necessària per a formalitzar la seua inscripció (DNI per les dues cares i còpia del títol acadèmic / Matrícula del Grau en el cas d'estudiants) i justificant de pagament de la matrícula:


- Versió en línia (només la sessió teòrica del Divendres): 30.-€

Compte Bancari: Banc Santander
Núm. Compte: ES9800496721612610019494
Concepte: nom+cognomene+cursinvasivaybiomimética

2. Una vegada enviat l'email, la matricula quedarà finalitzada i l'alumne/a estarà inscrit correctament.

Col·laboradors i Patrocinadors

SDI, Septopdont, Axel Global dental, SESPO.