Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

L'emprenedoria social és propera als principis d’Economia del Bé Comú, per aquest motiu, el nostre treball proposa analitzar la contribució del model de l'EBC a l'emprenedoria social. També es pretén establir la relació que existeix entre ambdós conceptes. Per tant, els nostres objectius són: identificar les contribucions específiques dels principis de l'EBC a l'emprenedoria social, així com els seus encavalcaments, i realitzar una revisió de la literatura per analitzar i quantificar el nombre de treballs de recerca sobre emprenedoria social i EBC, identificant, al mateix temps, la possible bretxa existent.

Mitjançant una doble metodologia, determinem les aportacions potencials del model de l'EBC a l'emprenedoria social, ens proposem analitzar la matriu del bé comú, i l’anàlisi empírica del cos de literatura existent sobre emprenedoria social i EBC.

El model de l'EBC i l'emprenedoria social comparteixen diversos principis i característiques que es poden traduir en algunes coincidències importants en relació amb els dos organismes de recerca. Així, la matriud del bé comú pot ajudar a llançar i gestionar amb èxit empreses socials. Aquest fet es deu principalment al fet que no hi ha un cos suficient de literatura que relacioni models. 

Llegir l'article complet