Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència (OPEX) Logo del portal

L’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX] és una unitat de gestió especialitzada en planificació estratègica i que, en aquest àmbit, es configura en dues àrees tècniques orientades a proporcionar assessorament i suport als òrgans de govern:

I. Campus d’Excel·lència Internacional: S’encarrega d’impulsar i avaluar els projectes del programa de Campus d’Excel·lència Internacional. En aquestes actuacions l’OPEX dóna suport a la Delegació del Rector per al Campus de Excel·lència Internacional.

II. Responsabilitat Social i Innovació: Dóna suport tècnic a la formulació i seguiment de polítiques, programes i plans institucionals d’actuació.