BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Què és Mendeley?
Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica. Consulta la Guia d'ús . Mendeley vos permet:

 • Generar bibliografies de manera automàtica.
 • Trobar documents rellevants de les vostres àrees d'interès.
 • Importar fàcilment documents d'altres plataformes.
 • Col·laborar d'una manera fàcil amb altres usuaris en línia.
 • Accedir als vostres documents des de qualsevol lloc via web.

Mendeley combina una versió local o d’escriptori (desktop) amb una versió web amb la qual es  sincronitza. Ambdues versions són complementàries, no són alternatives. Hi ha algunes funcions que sols estan en una de les versions i altres que estan en les dues, però estan concebudes per a una d’elles. En línies generals, com a gestor bibliogràfic funciona millor en la versió d’escriptori i com a xarxa social destaca en la versió web.
 

Versió local o d’escriptori (Desktop)

 • Permet treballar sense connexió a Internet
 • Permet gestionar, llegir, compartir, anotar i citar documents
 • Introduir citacions en Word o Open Office
 • Crear una bibliografia a partir d’una llista de citacions
 • Importar una biblioteca des d’altre gestor bibliogràfic o des de vàries bases de dades a través del plug-in "Mendeley web importer"

Estructura

 1. My Library: permet configurar i administrar las diferents col·leccions de documents
 2. Groups: permet crear i gestionar grups
 3. Filters: permet aplicar filtres per autor, paraules clau, publicacions o etiquetes
 4. Sync: permet sincronitzar la biblioteca
 5. Llistat de referències: permet visualitzar el llistat de referències
 6. Caixa de cerca: permet fer cerques per autor, títol, nom de la publicació, any de publicació o notes
 7. Registre complet: permet visualitzar i afegir detalls i notes al document

Versió web

Al Mendeley Web troben els apartats següents:

 1. Actualitzacions dels contactes i grups. Pots afegir persones a la teua xarxa Mendeley.
 2. Biblioteca: accés a las referències bibliogràfiques que hem inclòs en el nostre compte.
 3. Selecció d’articles interesants en una disciplina, tenint en compte els los continguts a la nostra Biblioteca.
 4. Avaluació de l’impacte de les nostres publicacions. Mendeley ofereix algunes mètriques i estadístiques que poden ser interesants per a conèixer l’acceptació acadèmica de nostra producció científica. En cas de tenir un Scopus Author Identifier es tindrà accés a l’apartat Mendeley Stats
 5. Col·laborar amb altres investigadors creant i unint-se als grups. Descobrir possibles col·laboradors i contactar amb especialistes que comparteixen línies de treball.

En ambues versions

 • Introduir citacions manualment
 • Carregar PDFs o adjuntar-los a referències existents
 • Llegir i subraryar PDFs

Mendeley és una xarxa social acadèmica multidisciplinar que permet compartir contingut: referències, documents a text complet (solament en els grups privats)... amb altres usuaris.

En Mendeley es treballa amb una base de dades creades pels usuaris i es  poden identificar les referències utilitzades per un major nombre de investigadors, així com les revistes de les quals procedeixen.

Tot açò el converteix en un espai idoni de col·laboració per a grups d’investigació.

En Mendeley és possible trobar des de la informació continguda  en repositoris institucionals fins a  ofertes de treball del nostre àmbit o financiació  per a projectes.

Mendeley i dispositius mòbils: amb l’aplicació oficial es pot utilitzar el gestor des de dispositius Android i IOS i així,  sincronitzar els  documents entre diferents dispositius  mòbils (Tablet, mòbil…) i la versió l’escriptori.

 

Com crear un compte institucional?

Mendeley és una aplicació gratuïta en la qual és possible obrir-se un compte  free. No obstant això, pots obtenir els avantatges d’un compte institucional amb el  procediment següent:

Des d’un ordinador situat a la UV i connectat a la xarxa via WIFI o LAN (cable), entra en l’adreça següent: http://www.mendeley.com També pots connectar el teu ordinador a la xarxa de la UV utilitzant la VPN si et trobes fora de les instal·lacions de la Universitat. 

En la part superior dreta de la pantalla tens dos opcions:

 •  Create an account. Utilitza aquesta opció si no tienes una cuenta en Mendeley y quieres crear una nueva
 • Sign in. Utilitza aquesta opció si ja tens un compte gratuït i vols passar-lo a un compte MIE  (Mendeley Institutional Edition)

Atenció: Mendeley no utilitza el domini institucional del correu electrònic amb el qual t’has registrat per a determinar si tens dret o no a un compte MIE, si no la xarxa UV des de la qual et connectes.  En aquest sentit, és indiferent que et registres amb el correu institucional o amb un correu personal. 

 

A partir d’aquest moment pots accedir al teu compte Mendeley des de qualsevol ordinador i des de qualsevol xarxa (inclús des de fora de la xarxa de la UV) amb tots els  avantatges d’un compte MIE. 

Pots comprovar que el teu compte en Mendeley és MIE des de d’adreça següent: https://www.mendeley.com/settings/subscription/