Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Anàlisi multigènica

SERVEIS

Preu usuaris interns

Preus usuaris concertats

Preu usuaris externs

Affymetrix:

Amplificació, marcatge, hibridació i lectura del xip

45 €/mostra

55 €/mostra

65 €/mostra

Despeses fungibles (xips, reactius de laboratori, informàtic)

Cost*

Cost*

Cost*

Preparació de llibreries Illumina:

mRNA-Seq

160 €

235 €

300 €

Small RNA-Seq

205 €

250 €

400 €

DNA-Seq

105 €

150 €

200 €

Altre tipus de llibreria: Methyl-Seq, ChIp-Seq, Exoma, Low input/Single cell, amplicons, panels

Consulteu*

Consulteu*

Consulteu*

Run NextSeq 550:

Mid Output kit 150 cycles (130 M reads)

1,563.65 €

1,633.65 €

2,148.65 €

Mid Output kit 300 cycles (130 M reads)

2,516.36 €

2,619.36 €

3,486.36 €

High Output kit 75 cycles (400 M reads)

2,049.02 €

2,085.02 €

2,479.02 €

High Output kit 150 cycles (400 M reads)

3,708.00 €

3,787.00 €

4,398.00 €

High Output kit 300 cycles (400 M reads)

5,914.27 €

6,026.27 €

6,989.27 €

Bioanalitzador Agilent:

RNA nano / DNA 1000 (12 mostres / xip)

60 €

72 €

108 €

Small RNA / HS DNA (12 mostres / xip)

88 €

99 €

132 €

PCR quantitativa:

Ús de l‘equip per placa

3,25 €

5,50 €

 

*El preu es fixarà de forma individualitzada per a cada treball proposat.

En tots els casos, es realitzarà una valoració personalitzada del treball sol·licitat, tenint en compte la complexitat de l’estudi.