UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Davant l'actual situació provocada per la COVID19 i atenent a la vulnerabilitat del nostre alumnat. NO s'activaran ni la preinscripció ni la matrícula en aquests estudis per al curs 2020-2021.

Tractarem de reprendre tot en el curs 2021-2022, curs en què tot l'alumnat que ho desitge, podrà continuar amb els seus estudis, si les circumstàncies ho permeten.

 

 

1. Formalització de la Matrícula
 

 • 1.1 La matrícula es realitza per ordre de registre a partir del número obtingut en el sorteig, segons resolució del Vicerectorat de Cultura i Esport. La data i hora de matrícula assignades per a cada persona va indicada al sobre de matrícula.
 • 1.2 L’import de la matrícula caldrà abonar-lo mitjançant domiciliació bancària.
 • 1.3 El dia de la matrícula, cal presentar els documents del sobre emplenats i una fotografia format carnet, si és alumne/a de primer curs.
 • 1.4 Si es renuncia a la matrícula, cal comunicar aquesta circumstància per escrit al Servei d’Extensió Universitària.
 • 1.5 Formalitzada la matrícula, no s’hi pot fer cap modificació, llevat que hi haja algun canvi o error imputable a la Universitat de València.

2. Assignatures del Pla d'Estudis
 

 • 2.1 Són obligatòries les assignatures bàsiques del pla d’estudis per a cada curs i itinerari. Al final dels tres cursos, cal haver cursat 45 crèdits, que es reparteixen a raó de 15 crèdits per curs.
 • 2.2 Les assignatures optatives s’han de triar entre l’oferta existent al seu itinerari. Al final dels tres cursos, cal haver cursat 18 crèdits en assignatures optatives, 6 crèdits per curs. Les assignatures optatives tenen un nombre limitat de places per a La Nau Gran i es comparteixen amb estudiants de les diferents titulacions.
 • 2.3 Els crèdits de lliure elecció: Al llarg del tres cursos cal fer un total de 12 crèdits de lliure elecció. Es tracta de la formació triada per cada estudiant entre l'oferta variada que es dóna en Nau Gran en Obert i en altres serveis de la Universitat (esports, cultura...) reconeguda com a crèdits del programa.

3. Informació d'Interès
 

 • 3.1 Per poder superar les diferents assignatures, cal assistir almenys al 80% de les hores lectives.
 • 3.2 Les assignatures són qualificades amb “Apte/a” o “No apte/a”.
 • 3.3 Depèn del professor la realització d’exàmens, treballs o qualsevol altra mena d’avaluació de l’aprenentatge.
 • 3.4 El Servei d’Extensió Universitària no es responsabilitza dels canvis (d’horaris, aules o professorat) que realitzen els diferents centres, si aquests no han estat notificats amb antelació.
 • 3.5 No està permesa la figura d’oient.
 • 3.6 Es recomana que abans de l’inici de la docència d’una determinada matèria, consulteu els taulers de La Nau Gran que hi ha als diferents centres i al Servei d’Extensió Universitària.
 • 3.7 Qualsevol informació sobre La Nau Gran es pot consultar als taulers del Servei d’Extensió Universitària i a la nostra pàgina web.
 • 3.8 Per consultar el vostre expedient acadèmic, heu d’entrar en la Secretaria Virtual.