Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

La Unitat d'Innovació Educativa (UDIE) es planteja cap a l’any 2009, la creació d’un servei de generació de continguts docents multimèdia, per tal de donar resposta a les necessitats d'edició i elaboració de materials concebuts pels Grups d'Innovació Docent de la Universitat de València vinculats a la docència ordinària de Grau i Postgrau.

En els darrers anys, les successives convocatòries d'ajudes a la innovació per part del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, especialment amb el subprograma DocenTIC, han facilitat la posada en marxa de múltiples projectes que han tingut com a resultat la creació i disseny d'objectes d'aprenentatge multimèdia. L’objectiu fonamental és el de facilitar l'elaboració d'aquests recursos d'acord amb els estàndards actuals d'interoperabilitat, i oferir al tot el personal de la Universitat de València l'assessorament adequat per a combinar les necessitats pedagògiques i tecnològiques. A més de la col·laboració directa amb els Grups d'Innovació Docent que gaudeixen d'ajudes amb finançament específic, el SFPIE ofereix també aquest tipus d'ajuda a tot el personal laboral de la UV mitjançant la pertinent sol·licitud. Els nostres objectius són:

  • Contribuir a la creació de Recursos Educatius Oberts (REO) i, principalment, Objectes d'Aprenentatge, que puguen ser utilitzats en la docència de Grau i Postgrau.
  • Proporcionar l'enregistrament en vídeo d'activitats educatives prèviament sol·licitades pel personal de la UV.
  • Editar materials audiovisuals de finalitat educativa.
  • Donar orientació tecnopedagògica al professorat que participa en les Convocatòries d'Innovació Educativa del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius.