Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria DRAC Estiu concedeix ajudes a l’estudiantat per assistir als cursos o activitats d’estiu que organitzen les universitats que integren la Xarxa Vives. Els imports concedits serveixen per a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament. Aquestes ajudes, que formen part del programa de mobilitat DRAC que desenvolupa la Xarxa Vives, pretenen fomentar la mobilitat acadèmica del col·lectiu d’estudiants entre les universitats de la Xarxa.
 

Convocatòria 2021 


Persones beneficiàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València que cursa qualsevol dels estudis oficials impartits en la Universitat.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 23 de juny al 21 de juliol de 2021.

Dotació econòmica

L’import màxim de les ajudes és el que fixa la Xarxa Vives d’Universitats, segons la destinació:
 

Àrea

Universitats en:

Import màx.

A

Alacant – Castelló – Barcelona – Tarragona - Girona

80 €

B

Andorra – Perpinyà – Lleida - Vic

160 €

C

Illes Balears - Sàsser

240 €

 

Requisits 

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • Els cursos i les activitats d’estiu han de ser promoguts per les universitats integrants de la Xarxa Vives.
  • S’han de realitzar fora de la comarca de residència de la persona sol·licitant i de la comarca del campus en què es cursen els estudis universitaris.


Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l’ajuda

  • Accés al formulari de sol·licitud en Seu Electrònica UV.
  • En el cas d'estudiantat de màster o doctorat que haja accedit als estudis de la Universitat de València amb títols expedits per altres universitats: certificació acadèmica de la titulació d'accés als estudis que cursa, amb indicació de la nota mitjana en base 10.

3.- Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

Termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida: cinc dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la concessió.

4.- Justificació i pagament de les ajudes

​Termini per a la presentació de la justificació: des de l'endemà de la publicació de la resolució de l'adjudicació de les ajudes fins a un mes desprès de la finalització de l'activitat.


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a ajudesdrac@uv.es