Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria DRAC Estiu concedeix ajudes a l’estudiantat per assistir als cursos o activitats d’estiu que organitzen les universitats de la Xarxa Vives. Els imports concedits serveixen per a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament. Aquestes ajudes, que formen part del programa DRAC que desenvolupa la Xarxa Vives, pretenen fomentar la mobilitat acadèmica del col·lectiu d’estudiants entre les universitats de la Xarxa.
 

DRAC Estiu: convocatòria 2023 

Persones beneficiàries

Persones matriculades en centres propis de la Universitat de València que cursen estudis oficials de grau, màster universitari o doctorat.

Termini de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 15 de juny de 2023, inclusivament.

Dotació econòmica

L’import màxim de les ajudes és el que fixa la Xarxa Vives d’Universitats, segons la destinació. Des de la Universitat de València hi ha les següents possibilitats:
 

Àrea

Universitats a:

Import màx.

A

Alacant – Castelló – Barcelona – Girona – Tarragona

80 €

B

Andorra – Lleida – Perpinyà – Vic

160 €

C

Illes Balears - Sàsser

240 €

 

Requisits 

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • Els cursos i les activitats d’estiu han de ser promoguts per les universitats de la Xarxa Vives.
  • S’han de realitzar fora de la comarca de residència de la persona sol·licitant i fora de la comarca del campus en què es cursen els estudis universitaris.
  • Tenir un mínim de 45 crèdits superats i incorporats a l’expedient en els estudis de grau actuals en el moment en què es tanque el termini de sol·licitud. En els estudis de màster oficial i de doctorat no es requereix el compliment d’aquest requisit.


Fases de la convocatòria DRAC Estiu 2023


1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

  • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica UV.
  • Quan els estudis que donen accés al màster o al doctorat no s’hagen cursat a la Universitat de València, juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar-hi una còpia de l’expedient acadèmic d’aquests, amb especificació de la nota mitjana en base 10. Si els estudis d’accés són estrangers, s’ha d’aportar una còpia de l’expedient acadèmic i el document de declaració d’equivalència de les qualificacions al sistema espanyol.

3. Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

Termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida: 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la concessió en el Tauler oficial d'anuncis de la UV.

4. Justificació i pagament de les ajudes

El termini per a la presentació de la justificació comença l’endemà de la publicació de la resolució d’adjudicació de les ajudes i acaba un mes després de la finalització de l’activitat.

Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a ajudesdrac@uv.es