Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria DRAC Formació Avançada concedeix ajudes a l’estudiantat de doctorat i màster oficial universitari que participa en activitats organitzades per les universitats que integren la Xarxa Vives com ara cursos, seminaris o estades de recerca. Els imports concedits serveixen per a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament. Aquestes ajudes, que formen part del programa de mobilitat DRAC, pretenen fomentar la mobilitat acadèmica del col·lectiu d’estudiants entre les universitats de la Xarxa Vives.
 

Convocatòria 2021


Persones beneficiàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València que cursa estudis de màster oficial universitari o de doctorat en aquesta Universitat. 

Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta convocatòria té tres resolucions amb els següents terminis de presentació de sol·licituds:

  • Per a la primera resolució: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 15 de maig de 2021, ambdós inclosos.
  • Per a la segona resolució: des del 16 de maig de 2021 fins al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Per a la tercera resolució: des del 16 de setembre de 2021 fins al 15 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Dotació econòmica

D’una banda, un màxim de 420 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció, que en cap cas inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, es fixa l’import màxim per a les despeses de desplaçament, d’acord amb el quadre de mobilitat inclòs en la convocatòria.

Requisits de les activitats 

Les activitats han de complir els requisits següents: 

  • Han d’estar organitzades per les universitats que integren la Xarxa Vives o per la Xarxa directament.
  • Han d’implicar un desplaçament superior a 50 quilòmetres entre la universitat de procedència i la de destinació.
  • Han de realitzar-se fora de la comarca de residència habitual de la persona sol·licitant.


Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l’ajuda

3.- Concessió de les ajudes

4. Justificació i pagament

El termini de justificació de les ajudes de cada resolució finalitza el dia del tancament del següent període de presentació de sol·licituds. El pagament es farà una vegada comprovat que la documentació justificativa és correcta. 

 

Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a ajudesdrac@uv.es.