Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Vols organitzar una taula redona sobre alguna qüestió del teu interès i necessites suport econòmic? T’agradaria que t’assessoraren en l’organització i difusió d’unes jornades sobre art i ciència? O en la realització d’una exposició fotogràfica al teu centre sobre defensa cívica de drets? Formes part d’un grup de música i voleu organitzar un concert solidari? O ets més de teatre i t’agradaria impulsar algun tipus de col·laboració amb altres entitats? Vols promocionar el pensament crític o la salut? Són només alguns exemples d’activitats socioculturals que, amb les ajudes Fora de classe de la Universitat de València que gestiona el Sedi, podem ajudar-te a fer realitat.

La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a activitats socioculturals realitzades directament pels estudiants de la Universitat de València i que es duguen a terme en el si de la comunitat universitària, amb l’objectiu d’afavorir que l’estudiantat puga implicar-se en la programació sociocultural de la Universitat aportant propostes i duent-les a terme en totes les seues fases, a més de compartir una experiència amb companys i companyes i professionals amb interessos comuns.  

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) ofereix, a més, un servei d’assessorament, per a qui ho desitge o necessite, en qualsevol pas del projecte: des de la sol·licitud de l’ajuda, la confecció del pressupost o el disseny i realització del projecte. Cal tenir en compte que la comissió d’avaluació analitzarà la documentació presentada i que valorarà els projectes segons els criteris fixats en les bases reguladores de la convocatòria. La puntuació obtinguda determinarà l’import màxim de l’ajuda que pot rebre un projecte, tenint en compte que la puntuació mínima per poder ser beneficiari/ària és de 5 punts.

 

Curs 2022-2023


Per al curs 2022-2023, hi haurà dos períodes de sol·licituds de Fora de classe: ajudes a projectes socioculturals, amb els seus respectius terminis de presentació.


Destinataris/àries

  • Associacions d’estudiants de la Universitat de València.
  • Col·lectius que agrupen, com a mínim, tres estudiants.
  • L’estudiantat de la Universitat de València que curse estudis oficials en centres propis, de manera individual o organitzats en grups.


Termini de sol·licitud

  • Primer període: de l’1 al 25 de setembre de 2022.
  • Segon període: del 22 de febrer al 8 de març de 2023.


Dotació econòmica

Fins un màxim de 2.500 euros per projecte.


Requisits

Que els projectes estiguen dissenyats per estudiants de la Universitat de València, que l’estudiantat de la Universitat de València siga el seu destinatari principal i que es desenvolupen en espais de la Universitat de València, si són presencials.

Les activitats hauran de celebrar-se:

  • Per a les sol·licituds del primer període: entre l’1 de novembre de 2022 i el 31 de març de 2023.
  • Per a les sol·licituds del segon període: de l’1 d’abril al 31 d’octubre de 2023.


Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l'ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació

4. Producció, difusió i realització de l'activitat

 

5. Justificació i pagament de les ajudes

Termini per a la presentació de la justificació:

  • Primer període: fins al 30 de maig de 2023.
  • Segon període: fins al 30 de novembre de 2023.