Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Per tal de donar suport a la formació pràctica integrada en els plans d’estudis de l’estudiantat, la Universitat de València convoca les ajudes per a la realització de pràctiques curriculars externes. Aquesta convocatòria, dirigida a l’estudiantat de grau, té per objecte l’adjudicació de 1.100  ajudes de 100 euros per a compensar les despeses que es puguen derivar de la realització de les pràctiques curriculars externes a empreses i entitats, distribuïdes de la següent forma:

 • 924 ajudes destinades a estudiants i estudiantes que cursen assignatures de pràctiques curriculars externes de caràcter obligatori.
 • 176 ajudes per a assignatures de pràctiques curriculars externes de caràcter optatiu.
   

Convocatòria per al curs 2023-2024
 

Persones beneficiàries

Persones matriculades en centres propis de la Universitat de València en estudis oficials de grau que cursen l’assignatura pràctiques curriculars externes.

Termini de presentació de sol·licituds

De l’1 al 24 de setembre de 2023. No ho deixes per a l’últim moment! El termini acaba aquest diumenge, 24 de setembre, a les 14:00.

Dotació econòmica

Cada ajuda té una dotació de 100 euros.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir els requisits següents:

 • Estar matriculades en estudis de grau en centres propis de la Universitat de València el curs 2023-2024.
 • Haver aprovat un mínim de 110 crèdits en el grau, a data 8 de setembre de 2023.
 • Haver estat beneficiàries durant el curs 2022-2023 de la convocatòria de beques de caràcter general per a estudis universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional, o del Govern Basc, de la Generalitat Valenciana o de les ajudes a l’estudi de la Universitat de València.

L’assignatura de pràctiques curriculars externes:

 • Ha d’estar inclosa en la matrícula 2023-2024 de la persona sol·licitant i no pot tractar-se d’una incorporació per reconeixement de crèdits.
 • Aquesta ajuda només es pot obtenir una única vegada per assignatura.
 • En cas de simultaneïtat d’estudis o de tenir més d’una assignatura de pràctiques matriculada en un mateix curs, només es pot sol·licitar l’ajuda per una sola assignatura.

Exclusions

En queden excloses les sol·licituds que es corresponguen amb pràctiques curriculars externes desenvolupades a empreses o institucions que aporten borsa econòmica.

Fases de la convocatòria
 

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

Les sol·licituds es presenten a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València. Quan accediu al Registre electrònic:

 • En la pestanya “General”, seleccioneu:
  • Tipus d’òrgan al qual es dirigeix: Serveis universitaris, generals i centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei d’Informació i Dinamització
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. En seleccionar aquesta opció, apareixerà un desplegable on cal seleccionar: Ajudes a pràctiques curriculars externes.
 • En la pestanya “Exposició i sol·licitud”, indiqueu:
  • En Fets i raons: Ajudes a pràctiques curriculars externes
  • En Sol·licita: Grau que esteu cursant i el codi i nom de l’assignatura de Pràctiques per a la qual sol·liciteu aquesta ajuda.

3. Documentació

 • Certificat de titularitat del compte bancari, emès per l’entitat corresponent. Només cal aportar aquest document en cas que la persona sol·licitant canvie el número de compte facilitat en la matrícula. N’haurà de ser titular.
 • Les persones beneficiàries, en el curs 2022-2023, de les beques d’estudis universitaris del Govern Basc, han d’aportar un document que ho certifique.

4. Concessió de les ajudes

 • Resolució de concessió de les ajudes [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].

5. Pagament de les ajudes

El pagament de l’ajuda concedida es farà quan s’haja comprovat que efectivament s’ha aprova l’assignatura. L’ajuda serà revocada si en l’acta consta “no presentat” o si la matrícula de l’assignatura ha estat anul·lada.

És per això que es fixen dos terminis per al pagament, un primer termini quan estiguen disponibles les actes corresponents al primer quadrimestre del curs 2023-2024 i un segon termini quan estiguen disponibles les actes corresponents al segon quadrimestre.

Hi tens dubtes?

Recomanem llegir la convocatòria i les bases d’aquestes ajudes. Per a més informació, pregunta’ns:

Consultes beques

Consultes beque i ajudes