Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La matrícula en els cursos de La Nau dels Estudiants es fa mitjançant ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València. Es considera ferma una vegada s’ha efectuat el pagament de les taxes corresponents durant el procediment de matrícula. A continuació us detallem el procediment corresponent a La Nau dels Estudiants 2020.

Termini d’inscripció

De l’1 de juliol a les 10 h al 30 d’agost a les 23.59 h. Les places dels cursos són limitades i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Taxes

Les taxes s’abonen mitjançant targeta bancària en el moment de fer la matrícula.

  • Curs de vint hores: 35 euros.
  • Curs Construir masculinitat(s) en el context universitari (10 hores): gratuït.

Renúncia a la matrícula d’un curs

Es pot renunciar a la matrícula d’un curs ja abonat. Per obtenir la devolució del 75% de la taxa abonada cal seguir el procediment següent:

  1. Comuniqueu la renúncia al Sedi abans del 24 d’agost de 2020 mitjançant correu electrònic a nauest@uv.es.
  2. Presenteu en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars dels centres abans del 21 de setembre de 2020 la sol·licitud de devolució amb la indicació dels motius de la renúncia. Cal adjuntar les dades bancàries del sol·licitant mitjançant qualsevol document que acredite la titularitat o cotitularitat del compte.

Les dependències de la Universitat de València, inclòs el Registre General, romandran tancades del 10 al 21 d’agost de 2020. Per a la presentació de la sol·licitud de devolució durant aquest període es podrà fer ús de qualsevol altre registre dels previstos en l’article 38.4 de la llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Cancel·lació de cursos

Els cursos que no arriben a un mínim de participants podran ser cancel·lats a criteri de l’organització. En aquest cas, els matriculats en el curs cancel·lat podran canviar la matrícula per la d’un altre curs (si hi ha places disponibles) o obtenir la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.