Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Els cursos de l’edició de setembre 2020 de La Nau dels Estudiants són presencials?
No. La totalitat de cursos que integren l’edició de setembre 2020 s’imparteixen en línia.

Quantes hores de dedicació tenen els cursos?
Hi ha cursos de 20 hores i de 10 hores. Consulteu la fitxa de cada curs.

Puc matricular-me en més d’un curs?
Sí, sempre que siga compatible la dedicació prevista en cadascun dels cursos. Podeu consultar-ho en la fitxa de cada curs.

No trobe el curs en què vull matricular-me en ENTREU.
ENTREU no mostra els cursos que ja no tenen places lliures.

Si no queden places, hi ha una llista d’espera?
No, no hi ha llista d’espera. Si algú renuncia a la matrícula d’un curs, la plaça que s’allibera s’ofereix de nou. En aquest cas, el curs es torna veure en ENTREU mentre estiga la plaça lliure.

Com indique en la matrícula que vull inscriure’m en més d’un curs?
Cal fer un tràmit de matrícula diferent per a cada curs en què vulgues matricular-te.

Estic en ENTREU i la pantalla es queda bloquejada. No em deixa avançar.
El navegador que estigues utilitzant ha d’estar configurat per admetre finestres i elements emergents (o pop-up).

Com es fa el pagament de la matrícula?
El pagament de la matrícula es fa mitjançant targeta de crèdit amb el mateix procediment en ENTREU.

Tots els cursos tenen reconeixement acadèmic?
No. Sols en tenen els cursos que constitueixen recursos instrumentals o tècnics per a l’estudi. En setembre 2020 el curs Construir masculinitat(s) en el context universitari no en té (però us el recomanem igualment!).

Com s’obté el certificat amb el reconeixement acadèmic?
Superant el curs amb aprofitament.

Quins instruments de verificació de l’aprofitament tenen els cursos?
El professorat que imparteix cada curs ha establert les condicions i requisits per a obtenir la qualificació d’apte. Estan recollits en la fitxa de cada curs.

Com puc aconseguir el certificat?
S’envien per correu electrònic a cada participant.

És vàlid el certificat enviat per correu electrònic?
Qualsevol còpia impresa del certificat en què aparega el codi de verificació té validesa com a original. La validesa del certificat és verificable en http://entreu.uv.es.

M’he matriculat en un curs, però se m’ha plantejat un problema que m’impedeix assistir-hi. Què puc fer?
La renúncia a la matrícula en un curs és possible. S’ha de comunicar al Sedi, al correu electrònic nauest@uv.es, abans del 24 d’agost de 2020. Consulta el procediment de renúncia a la matrícula en un curs.

Em tornen els diners si renuncie a un curs en què m’he matriculat?
Per obtenir la devolució del 75% de la taxa abonada s’ha de comunicar la renuncia al Sedi, al correu electrònic nauest@uv.es, abans del 24 d’agost de 2020. Si es fa fora d’aquest termini es perd el dret a la devolució de les taxes que s’han pagat. Consulta el procediment de renúncia a la matrícula en un curs.

Com serveixen els crèdits de participació per a reconèixer assignatures optatives?
Es poden utilitzar aquests crèdits per a el reconeixement d’una assignatura optativa del pla d’estudis. Quan s’acumulen suficients crèdits (la mateixa quantitat que una assignatura optativa) has de sol·licitar en la teua secretaria la incorporació d’aquests crèdits a l’expedient.

Quin es el preu d’incorporació dels crèdits de participació a l’expedient?
Per a la incorporació de crèdits per participació en activitats de participació universitàries cal abonar el 25% del preu del crèdit en cada titulació.