Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Recuperació de bústies de correu

Igual que per a qualsevol altra dada d'usuari custodiada pel SIUV, les bústies dels comptes de correu amb tots els missatges que contenen es copien amb regularitat per si es perderen accidentalment. En cas que l'usuari haja perdut de manera definitiva i irrecuperable algunes de les seues dades (bústies), en pot sol·licitar la recuperació. Mitjançant un procés (en la seua major part, manual) s'intentarà recuperar tantes dades com siga possible a partir de les còpies disponibles en un moment donat.

Això només serà possible si l'usuari manté normalment les seues dades (missatges) en el servidor. Si, per contra, les copia al seu PC cada vegada que s'hi connecta i les elimina del servidor (com ocorre habitualment quan s'empra un programa de correu POP3), no serà possible recuperar-les, ja que pràcticament no hi haurà dades en el servidor en el moment de la còpia.

Les dades rebudes/introduïdes i després esborrades entre còpia i còpia, òbviament no seran recuperables per la mateixa raó.

Les còpies es fan diàriament. Es mantenen aproximadament durant 14 dies. Hi ha còpies a més llarg termini, però molt més espaiades (setmanalment, mensualment), fins als tres mesos.

Les dades recuperades es dipositaran en una bústia remota distinta (normalment anomenada "Recuperats"), per tal que no es barregen incontroladament amb les dades noves que puguen haver arribat des del moment de la còpia. Després, l'usuari pot fàcilment (re)classificar els missatges recuperats movent-los a la seua bústia original o a qualsevol altra.

Per a sol·licitar la recuperació és necessari realitzar la sol·licitud pertinent des de solicitudes.uv.es accedint a l'opció 'Espacio en los servidores Disco, web y backup'  a 'Recuperación de archivo de espacio web desde copia de seguridad'.