Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Gravació de recursos multimèdia

SERVEI D'ENREGISTRAMENT DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA.

El Servei d’Informàtica i el SFPIE proporcionen conjuntament aquest servei d’enregistraments de continguts multimèdia. Dirigit al personal de la Universitat (PDI i PAS), es permet l’enregistrament de vídeos o material multimèdia amb finalitat docent o de suport al lloc de treball.

Aquest servei d’enregistrament de vídeos ofereix al PDI i professorat de la UV la possibilitat de gravar continguts educatius multimèdia als estudis d’enregistrament. També pot sol·licitar aquest servei el personal de la Universitat que necessite material audiovisual de suport a les tasques que duga a terme normalment al seu lloc de treball.

Els enregistraments es realitzen als estudis d’enregistrament del SFPIE (Tarongers) o del SiUV (campus de Burjassot), depenent de la destinació i el tipus de material a gravar.

La finalitat dels enregistraments o del material gravat és la publicació dels vídeos generats en el servidor Multimèdia de la UV, de manera que els vídeos seran accessibles opcionalment des d’Internet però permetent l’enllaç des de l’Aula Virtual, blogs o diferents webs. En qualsevol cas, tindrà accés al material publicat qui determine l’usuari que va proposar l’enregistrament (públic, protegit amb contrasenya, públic descarregable, etc.).

Per realitzar la sol·licitud del servei, tan sols fa falta emplenar un formulari amb l’antelació mínima marcada i els tècnics estudiaran la proposta i contactaran amb el sol·licitant.

Es poden gravar mUVies, classes, conferències, videotutorials i videoconferències, però també és possible la retransmissió en directe de diferents esdeveniments.

En aquest document podem trobar les seccions següents:

 

   ÍNDEX  
 
 1. Enregistrament d'un vídeo “mUVie” a la Universitat de València.
 2. Enregistrament/Emisió de conferències o esdeveniments en “exteriors”.
 3. Retransmissions en directe per part de l'usuari.
 4. Contacto.
 

 

1. Enregistrament d'un vídeo “mUVie” a la UV.

mUVie significa "Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament". Consisteix en un vídeo en el qual apareix el ponent i una presentació de diapositives o pantalla del seu ordinador. En un mUVie es personalitza la presentació del vídeo amb rètols i informació rellevant, alhora que es mostra la presentació del docent al costat de l’àudio i vídeo d’aquest, i s’obté així un vídeo professional i de qualitat. La durada d’un mUVie no sol superar els 20 minuts, encara que és possible planificar sèries de vídeos d’aquesta durada aproximada.

Un mUVie també permet l’enregistrament d’una classe que comprenga un o diversos mUVie’s. Si la classe que s’imparteix supera els 20 minuts de durada, s’estableixen blocs de vídeos, de manera que el conjunt d’aquests corresponga amb els continguts de la planificació.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/grabacion_muvie.jpg

VÍDEO

(4_minuts)

  EXEMPLE DE mUVie AMB VÍDEO.  Exemple d'un vídeo (mUVie) en el que s'utilitza un altre vídeo com a contingut.  

 

VÍDEO

(4_minuts)

  EXEMPLE DE mUVie AMB POWERPOINT.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on  s'utilitza una presentació Powerpoint com a contingut.  

 

VIDEO

(4_minuts)

  EXEMPLE DE mUVie AMB TABLET.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on es mostren  continguts a mà alçada sobre una Tablet.  

 

Actualment els enregistraments es realitzen als platós multimèdia del SFPIE (campus dels Tarongers) o del Servei d’Informàtica (campus de Burjassot) depenent del tipus d’enregistrament que es vulga realitzar i  de la disponibilitat.

Una vegada es rep la sol·licitud de servei i aquesta és aprovada, s’indica a l’usuari el plató que cal utilitzar per a l’enregistrament, o si hi ha possibilitat en tots dos, l’usuari selecciona el que li resulte més còmode.

Campus de Tarongers

 

Campus de Burjassot

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/servei_inform.jpg

 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/aula_multimedia.jpg

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

 • C/ Serpis, 29 – Valencia
 • Campus de Tarongers
 • udie @ uv.es
 • Extensió de contacte: 25039

Google Maps: https://goo.gl/maps/G5zJwSkRU832

 

Servei d’Informàtica (SiUV)

 • C/ Dr. Moliner, 50 – Burjassot
 • Campus de Burjassot
 • multimedia @ uv.es
 • Extensió de contacte: 44400

Google Maps: https://goo.gl/maps/ohChTFhcn1L2

 

Per a sol·licitar l’enregistrament d’un mUVie es recorda que s’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.

Estudi de gravació SFPIE

Requisits.

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

 • S’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.
 • Que l’activitat o esdeveniment a gravar es sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
 • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts ha d’estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV o amb la innovació educativa en els plans d’estudi de grau o postgrau de la UV.
 • Que el ponent i el material a usar en l’enregistrament ha d’estar disponible en les dates previstes per a l’enregistrament.
 • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació de la UV.

La sol·licitud serà valorada pel SFPIE o el SiUV i rebrem una resposta, positiva o negativa, en el termini d’una setmana.

Recomanacions.

És recomanable, per a l’exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servisca per a dotar de major contingut i reforç el vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives tan dinàmiques i gràfiques com siga possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquesta presentació ha de ser enviada al personal de l’aula d’enregistrament amb antelació suficient a l’enregistrament.

Usar la plantilla de la Universitat. Hi ha un model de plantilla corporativa que es recomana usar en la presentació. Aquesta plantilla la podem descarregar al final d’aquest document.

Petició del Servei d'Enregistrament.

La petició de Servei d’Enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es), accedint a l’apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l’espai “Gravació Multimèdia Tarongers” o ”Gravació Multimèdia Burjassot” i emplenarem el formulari corresponent.

LINK

  ACCÉS A LA SECRETARÍA VIRTUAL  

 

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes.

Documents i plantilles.

DOWNLOAD

(Seleccione plantilla)

 

PLANTILLA PER A LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVES (POWERPOINT)

BIOLOGIA · CIÈNCIAS SOCIALS ·  DRET · ECONOMIA · FARMÀCIA · FILOLOGIA · FÍSICA · ENGINYERIA · MATEMÀTIQUES · MEDICINA · PSICOLOGIA · QUÍMICA
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE.

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

 

 

2. Enregistrament/emissió de conferències o esdeveniments en “exteriors”.

El SFPIE disposa d’un un equip portàtil per a l’enregistrament i emissió de conferències o esdeveniments en directe que s’organitzen des de la Universitat de València i fora de les seues instal·lacions. Perquè l’enregistrament/emissió siga possible, ha de complir els requisits i la normativa de la Unitat d’Innovació Educativa SFPIE.

Podem accedir a la informació referent publicada pel SFPIE accedint a l’enllaç següent:

 

LINK

  NORMATIVA PETICIÓ SERVEI D'ENREGISTRAMENT SFPIE  

 

 

3. Retransmisiones en directe per l'usuari.

El servidor MMèdia permet la retransmissió en directe d’esdeveniments usant un programari que envia el senyal de vídeo de l’ordinador de l’usuari al servidor multimèdia de la UV, i és aquest l’encarregat d’enviar aquesta emissió de TV a tants televidents com es connecten a la URL de l’esdeveniment.

Qualsevol usuari PDI/PAS de la UV pot realitzar una emissió en directe usant el seu propi ordinador, amb el seu equipament multimèdia i el programari que recomana el SIUV emetent cap a MMèdia.

Podem consultar tota la informació sobre com fer una retransmissió en directe des de la documentació de MMedia que podrem trobar en el següent enllaç:

http://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/serveis-generals/multimedia/mmedia-servidor-multimedia-1285904223922.html

 

4. Contacte.

Podem realitzar qualsevol consulta relacionada amb els enregistraments de *mUVie"s o de qualsevol altre tipus, mitjançant el formulari de sol·licituds (http://solicitudes.uv.es) seleccionant PETICIÓ – MULTIMÈDIA.

 

LINK

  PETICIÓ DE SUPORT MITJANÇANT SOLICITUDES.UV.ES.