Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Materials i recursos

Materials de consulta

Per a la redacció de textos en valencià i anglès, elaborats pel Servei de Llengües amb altres universitats valencianes i de la Xarxa Vives.

Francesc Esteve (dir.)

La Gramàtica zero resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i, tal com declara el seu subtítol, pretén guiar en el millor ús amb la mínima gramàtica. Aborda els dubtes lingüístics més importants i recurrents en la construcció de les frases i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia lingüística com és possible. Ben al contrari, ofereix explicacions accessibles a tothom i aporta el suport d'una notable gamma d'exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d'un colp d'ull les solucions.

València: Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, 2011


Andreu i Bellés (coord.)

El Manual de documents i llenguatge administratius és una eina que regula i unifica l'elaboració de la documentació institucional i fixa el model de llenguatge administratiu, especialment pel que fa a l'estil i a la unificació dels criteris lingüístics i de les convencions que li són pròpies. La publicació naix d’una col·laboració entre la Universitat Jaume I, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València, cosa que la converteix en referència obligada per a les administracions universitàries valencianes.

Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2009


Diversos autors

Els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes volen contribuir a determinar un estil homogeni i adequat en valencià als usos formals propis de la institució universitària.  

Serveis lingüístics de les universitats valencianes, 2004


Diversos autors

La Interuniversity Style Guide està pensada per al PDI, el PAS i els professionals de la llengua, que han de redactar documentació institucional en anglès. Tot i que una de les seccions recull criteris generals de redacció, la paraula estil del títol fa referència a les convencions lingüístiques relatives a l'ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes editorials. La coherència en aquests aspectes dóna claredat i cohesió als textos, cosa que, al seu torn, en facilita i simplifica la comprensió.

Barcelona: Xarxa Vives d'Universitats, 2013


Joan M. Perujo Melgar

L’objectiu del portal Gripau és, fonamentalment, facilitar la redacció de textos als alumnes que fan assignatures en valencià, bé en l’ensenyament secundari, bé en els primers cursos universitaris. Les universitats valencianes tenim el compromís de facilitar els mitjans perquè els estudiants utilitzen cada vegada més el valencià i és per això que, mitjançant aquest web, posem al seu abast aquesta eina a fi que puguen usar la llengua amb plena normalitat en tots els àmbits de la vida universitària.

Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, 2013


Antoni Llabrés i Eva Pons (coords.)

El Vocabulari de dret consta de gairebé 6.000 entrades, amb equivalències en castellà, i constitueix el recull més extens de terminologia jurídica en valencià aparegut fins ara. És una obra col·lectiva, fruit de la col·laboració d'un equip de professors de les facultats de dret de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València i de tècnics dels serveis lingüístics de les dues universitats. S’ha concebut com una eina útil no sols per als estudiants i professors universitaris sinó per a qualsevol professional del món del dret  i, en general, per a tothom interessat.

Universitat de València, Universitat de Barcelona, 2010


Francisco Javier Casinos Mora, Jean-François Gerkens i Antonio Saccoccio

El Vocabulari de dret romà consta de 398 entrades que contenen 493 denominacions llatines amb els equivalents corresponents en valencià, castellà, francès i italià. Recull termes de les principals branques del dret romà, com són les fonts, el dret públic (institucions polítiques i religioses, dret administratiu i fiscal, i dret penal) i el dret privat (persona i família, procediment civil i dret patrimonial), i també la transmissió i la recepció d’aquest dret. El vocabulari dedica una atenció especial a aquells termes que poden oferir més dificultats lingüístiques o d’adaptació, sobretot des del valencià.

Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, 2007


Graeme Berman

La Nomenclatura universitària català-anglès de la Universitat de València és un glossari bilingüe de termes de l'àmbit acadèmic.

Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, versió actualitzada el 2018


Diversos autors

L'origen de la Nomenclatura de gestió universitària va ser la traducció a l'anglès de tots els termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte.

Xarxa Vives d'Universitats, 2017

Materials per a l'aprenentatge

Per a millorar l'ús de la llengua i les vostres competències plurilingües, elaborats pel Servei de Llengües amb altres universitats valencianes.

Francesc Esteve

El Qüestionari d'Autoavaluació Lingüística us permet descobrir quines errades feu en l'ús de la llengua i esmenar-les amb enllaços directes als vídeos de Ben dit! i a la Gramàtica zero per tal que pugueu resoldre'n els dubtes. 

València: Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, 2022


Diversos autors

Ben dit! és una sèrie que us ajudarà a millorar l'ús de la llengua amb vídeos breus, de poc més d'un minut, que van directes a la qüestió (paraules, expressions, recursos...).

València: Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i MediaUni, 2022


Diversos autors

Món de llengües és un conjunt de vídeos del Servei de Llengües i MediaUni en què estudiants internacionals i d'orígens diversos de la Universitat ens expliquen la seua llengua i cultura.

València: Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i MediaUni, 2019


Diversos autors

Tenim paraula és un conjunt de recursos audiovisuals que té l'objectiu de donar suport tant al personal docent i investigador que ensenya i fa recerca en valencià com al personal d'administració i serveis que treballa en aquesta llengua. Està dividit en 80 capítols de consells i recomanacions lingüístiques que ajudaran a aclarir alguns dels dubtes més freqüents dels usuaris.

València: Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, 2009


Héctor Gonzàlvez (i al.)

Fonet és un programari de pràctiques de fonètica publicat per iniciativa de la Universitat d'Alacant i amb el suport del Servei de Llengües de la Universitat de València. És un instrument molt útil per millorar la pronúncia i la dicció en valencià, especialment indicat per al professorat universitari.

Alacant: Biblioteca de Filologia Catalana Digital de la Universitat d'Alacant

Recursos en línia

Per a estudiar valencià, anglès, francès, alemany o italià, seleccionats pel Servei de Llengües.

Cliqueu en la llengua que voleu practicar per a veure'n els recursos.

Valencià

Anglès

Francès

Alemany

Italià