Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

El Servei de Política Lingüística es compromet a:

  • Informar i assessorar la comunitat universitària en matèria de llengües per diferents mitjans i mantenir actualitzats els canals d'informació del SPL: web, llistes de correu electrònic, eines de xarxa social, presència física als centres d'autoaprenentatge de llengües, atenció personal i telefònica, etc.
  • Mesurar, avaluar diacrònicament i publicar la participació en les activitats de dinamització organitzades, així com també els serveis de formació i d'assessorament lingüístic i terminològic prestats (destinataris, nivells, tipus de servei, volum, etc.).
  • Implementar mesures per a la millora dels serveis prestats i la col·laboració de l’usuari: considerar, avaluar i contestar totes les peticions, suggeriments, queixes i propostes que es facen sobre els serveis oferts. I, en conseqüència, modificar, incrementar, ampliar i substituir els nostres serveis cercant l’eficàcia, l’assoliment dels objectius de la Universitat de València i del Servei de Política Lingüística i la satisfacció de les necessitats la comunitat universitària.
  • Publicar la memòria al final de cada any, juntament amb el pla d'actuació de l'any següent.
  • Implementar mesures de protecció del medi ambient: prioritzar els canals d'informació electrònica (web, correu electrònic, etc.); reduir el consum de paper; en darrer terme, usar paper reciclat o ecològic.