Universitat de ValènciaServei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

CO2 i Ventilació

CO2 I VENTILACIÓ_RECOMANACIONS

29-07-2022 Recomanació sobre gestió de la ventilació i climatització

Per a reduir el risc de transmissió de patògens mitjançant aerosols en ambients interiors és efectiu millorar la ventilació. S'entén per ventilació la renovació d'aire interior amb aire exterior. Existeixen diferents mètodes que permeten conéixer si un espai està mal ventilat. Un d'ells és el mesurament de la concentració de CO2 en l'aire.

El CO2 és presenta en l'aire en condicions normals, amb una determinada concentració. En un recinte tancat, la seua concentració augmenta com a resultat de la respiració de les persones i disminueix amb la ventilació del recinte. Per tant, el valor mesurat de la seua concentració en parts per milió (ppm) representa un indicador de bona o mala ventilació de l'espai ocupat per les persones i constitueix una ajuda per a la decisió de les accions a prendre.

L'ideal és disposar de ventilació natural croada mitjançant l'obertura de portes i finestres oposades, i si no és possible, la ventilació mecànica sense recirculació.

Com gestionar la ventilació a partir de les dades de CO2 obtinguts?

Amb aquest algorisme podrem decidir les actuacions a realçar en funció dels resultats de CO2:


Per a finalitzar, recordem que el mesurament de CO2 complementa (no substitueix) la resta de mesures universalment conegudes enfront de la Covid-19