Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

NOTES PRELIMINARS

 

L'ús de màscares i guants no eximeix de complir les recomanacions de distància interpersonal, llavat de mans, etc.

Les mesures de protecció personal enfront del COVID-19 consisteixen principalment en:

 • EPI- Equips de Protecció individual, per exemple màscares FFP2
 • Altres equips que no són EPI, per exemple màscares quirúrgiques, que són productes sanitaris (PS) o màscares higièniques (no són ni EPI ni PS).

Guia per a l'elecció de mascaretes

En el següent quadre sinòptic es mostra les FFP i quirúrgiques.

 

mascarillas

 

Per a més informació sobre el que s'ha dit consulta ací.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRINCIPALS OPCIONS DE PROTECCIÓ DE CARÀCTER GENERAL

 

Màscares

 • Producte Sanitari: màscara quirúrgica, amb marcatge CE i que complisca la norma EN 14683
 • EPI: màscares FFP2 sense vàlvula amb marcatge CE que complisca la norma EN 149
 • Màscara higiènica no reutilitzable que complisca la norma UNE 0064-1 o reutilitzable que complisca la norma UNE 0065

 

Guants

 • Opció preferent
  • EPI: guants de nitril UNE EN 374-5 de protecció enfront de microorganismes: bacteris, fongs i virus, amb marcatge CE i

 • Segones opcions en cas d'inviabilitat, alternativament
  • EPI: guants de nitril UNE EN 374-5 de protecció enfront de microorganismes: bacteris i fongs, amb marcatge CE i

 • EPI: guants de nitril UNE EN 374-1 de protecció química amb marcatge CE i

perquè en qualsevol cas després de llevar-se els guants o la màscara sempre s'han de llavar les mans amb aigua i sabó.

 

PROTECCIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC

 

En funció de les condicions de treball a avaluar, per exemple:

 • EPI: Ulleres de muntura integral o protector facial UNE EN 166 amb marcatge CE

 

ÚS DE LA MÀSCARA QUIRÚRGICA

 

 

ÚS DE LA MÀSCARA HIGIÈNICA

 

 

 

ÚS DE LA MÀSCARA FFP2 MARCA BASTOS MODEL 465-102

 

ffp2

instrucción

instruccions ffp2

Aquesta mascareta FFP2 pots usar-la durant un sol torn. Si la fas servir per breus períodes de temps pots guardar-la entre usos en un sobre de paper.
 

ÚS DEL GUANTS

 

CRITERI ÚS GUANTS

L’ús de guants pot donar una falsa sensació de seguretat. Utilitzar guants durant molt de temps fa que s’embruten i puguen contaminar-se. Et pots infectar si te toques la cara amb uns guants contaminats. Tampoc s’ha de tocar el lloc de treball, dons si estan contaminats estaria expandint-se el virus. Llevar-se els guants sense contaminar-se les mans, no és senzill, requereix d’una tècnica específica i després rentar-se bé les mans amb aigua i sabó.

És per això que l’ús de guants estaria recomanat (a més del personal sanitari) al personal de consergeria, registre...quan es duga a terme una gran manipulació d’objectes aliens (claus, papers...). Si no es du a terme una gran manipulació d’objectes, és preferible no posar-se guants i dur una higiene de mans freqüent i sempre després de la manipulació (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic). També estarien recomanats quan es tinga una ferida a la mà.

Recorda: els guants no substitueixen el rentat de mans.

 

guantes

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIONS

 

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

Espai COVID-19

Ministeri d’Indústria

Espai EPI

Associació d’empreses d’equips de protecció individual - ASEPAL

Selecció d’EPI

Cercador de fabricants i distribuidors