Universitat de ValènciaServei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Viricides

Una mesura bàsica per a la prevenció d'exposició a la COVID-19 és rentar-se les mans amb aigua i sabó i eixugar-se-les amb tovalloletes o paper d'un sol ús.

Com que hi ha vegades en què no és possible la rentada de mans, l’alternativa són els gels o les solucions hidroalcohòliques o desinfectants que no requereixen aclarir-se amb aigua.

Així mateix, la neteja dels locals és una mesura d'higiene imprescindible al centre de treball, que pot reforçar cada persona mitjançant la desinfecció, abans i després del treball, de superfícies, ordinadors i punts del mobiliari com ara panys, tiradors, etc.

A continuació, es detalla una relació de productes desinfectants autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia enfront de virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió viricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en medicina (Llista de viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1).

Llistat de Viricides autoritzats en Espanya per a l'ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1))

Nota informativa del Ministeri de Sanitat sobre l'ús de productes biocides per a desinfecció de COVID 19.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes sanitaris informa sobre les solucions i gels hidroalcohólicos de desinfecció de mans amb eficàcia viricida demostrada,

 

A més, s'inclou informació sobre l'etiquetatge e indicacions de seguretat per a l'ús i conservació de gels i solucions hidroalcohòliques:

Etiquetatge i conservació de gels i solucions hidroalcohòliques