Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Aspectes més rellevants en relació amb la gestió de borses:

Les persones integrants de les borses, per a qualsevol gestió, poden comunicar-se amb el Servei de Recursos Humans PAS mitjançant correu electrònic a pasborsa@uv.es

No obstant això, els tràmits següents hauran de fer-se preferentment per Registre Electrònic (seu electrònica UV), dirigit a PAS-BORSA:

  • Activació: Les persones que hagen estat en situació de suspensió de crida i desitgen activar-se. És imprescindible que indiquen amb detall la borsa o borses de treball (grup, subgrup i escala/categoria) en les quals desitgen activar-se. Hauran de tindre en compte que hi ha un mes de carència durant el qual no podran ser cridats.
  • Suspensió de crida: És imprescindible indicar amb detall la borsa o borses de treball (grup, subgrup i escala/categoria) en les qual desitgen la desactivació, i la data d’efectes. En cap cas, la suspensió podrà aplicar-se de manera sobrevinguda quan es produïsca la proposta de nomenament o contractació.
  • Justificació: En cas que el Servei de Recursos Humans PAS li oferisca un nomenament o contracte laboral, i no ho accepte, en un termini de 5 dies hàbils haurà de presentar la documentació acreditativa (Informe de situació actual o vida laboral de la Seguretat Social o justificant mèdic oficial) per evitar la penalització. Quan finalitze aquesta situació de "No Disponible" o "Suspensió temporal", la persona interessada ha de manifestar la seua situació de disponibilitat per Registre Electrònic o correu electrònic de la Universitat de València (@uv.es), adjuntant informe de vida laboral o cessament o renúncia. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se inexcusablement en el termini màxim de 15 dies hàbils des que finalitzà la causa al·legada.

Instruccions per tramitar per Registre Electrònic:

  • En la pestanya “Acceptació”, acceptar les condicions indicades.
  • En la pestanya “General”, elegir: Tipus d’Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals – Òrgan al qual se dirigeix: SERVEI DE RECURSOS HUMANS PAS – Tramitació desitjada: Gestions especifiques de la Unitat i al desplegable: PAS-BORSA. Omplir els camps obligatoris marcats amb *.
  • En la pestanya “Exposició i sol·licitud” omplir tots dos camps.
  • En la pestanya “Fitxers adjunts”, punxar sobre el primer “Examinar” i buscar en el PC el document justificatiu i incorporar-lo.
  • En la pestanya “Finalitzar”, acceptar comunicacions telemàtiques marcant el Sí i “Enviar”.

El Servei de Recursos Humans PAS farà la comunicació d’oferiments a les persones integrants de les borses de treball mitjançant telefonades al mòbil personal, telèfon fix, correu electrònic o enviament de missatges SMS.

Cal recordar a les persones integrants que tenen l’obligació de comunicar l’actualització de les seues dades de contacte: adreça completa, número mòbil, correu electrònic, i telèfon fix si escau.

Exclusió de la borsa de treball:

Es produirà l’exclusió en la borsa de treball a la qual es referisca l’oferiment quan:

  • No es conteste als requeriments efectuats.
  • Es renuncie injustificadament a una oferta de nomenament o no s’acredite prou, dins de termini, una causa de renúncia justificada de les assenyalades en la normativa.