Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Quan es publique cada borsa de treball en aquesta pàgina web i al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans (PAS), s'indicarà un termini de presentació de reclamacions de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de la seua publicació. Resoltes les reclamacions, s'elevarà a definitiva.