Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

La Universitat de València, conforme amb allò previst en el seu Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat, publica anualment una convocatòria que té com a objecte afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat de València, mitjançant la concessió d'ajudes que permeten millorar la qualitat en el seu lloc de treball. Les ajudes estaran destinades exclusivament a Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, funcionari o contractat laboral, que preste serveis preferentment en règim de dedicació a temps complet, es trobe en situació administrativa de servei actiu i puga acreditar la condició de discapacitat en un percentatge igual o superior al 33%.

2ª Convocatòria: Resolució de 24 de setembre del 2020.

Termini de presentació: des del 25 de setembre fins al 14 d'octubre de 2020.

Formulari

Per a qualsevol dubte pot enviar un correu electrònic a l'adreça uvdiscapacitat@uv.es