UVlibrariesUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

To contact us, use the Library Responds


 

To find us:

Library Phone number
Biblioteca d'Educació 96 398 3123
Biblioteca d'Humanitats 96 386 4557
Biblioteca de Ciències 96 354 3392
Biblioteca de Ciències de la Salut 96 386 4013
Biblioteca de Ciències Socials 96 382 8969
Biblioteca de Farmàcia 96 354 4876
Biblioteca de Psicologia i Esports 96 386 4955
Biblioteca del Jardí Botànic 96 315 6807
Biblioteca Dipòsit 96 382 8956
Biblioteca Dipositària de Naciones Unidas (ONUBIB) 96 382 8742
Biblioteca Històrica 96 386 4118
Biblioteca Historicomèdica 96 392 6320
Biblioteca Ontinyent 96 291 7531
Cartoteca 96 386 4924
Arxiu Històric 96 386 4515
Arxiu Intermedi 96 382 8955
Seccions Centrals  
Direcció i administració 96 398 3140
Tecnologia, normalització i sistemes 96 398 3122
Gestió de recursos d'informació 96 386 4701
Comunicació i formació 96 386 4127
Préstec Interbibliotecari i Recurs Digitals Propis 96 398 3016
Suport a la investigació 96 386 41 97