University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

La Universitat de València, conforme amb allò previst en el seu Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat, publica anualment una convocatòria que té com a objecte afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat de València, mitjançant la concessió d'ajudes que permeten millorar la qualitat en el seu lloc de treball. Les ajudes estaran destinades exclusivament a Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, funcionari o contractat laboral, que preste serveis preferentment en règim de dedicació a temps complet, es trobe en situació administrativa de servei actiu i puga acreditar la condició de discapacitat en un percentatge igual o superior al 33%.

2ª Convocatòria: Resolució del Rectorat de la Universitat de València, de 21 de setembre de 2021.

Termini de presentació: des del 22 de setembre  fins a l'11 d'octubre de 2021..- accedir com a usuari genèric d'universitat

Instruccions per a sol·licitar l'ajuda.

Formulari

Per a qualsevol dubte pot enviar un correu electrònic a l'adreça  pdipasdiscapacidad@uv.es o unitat.plantilla@uv.es

TAULER D'ANUNCIS