Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

La finalitat d'aquestes ajudes és promoure, reunir i potenciar activitats en matèria d'igualtat en la diversitat en què s'implique la comunitat universitària i que es realitzen a les instal·lacions i espais universitaris.

Destinataris

Poden sol·licitar aquestes ajudes l’estudiantat, PDI i PAS de la Universitat de València, de manera individual o col·lectiva.

Termini de presentació

Fins a les 14:00 hores del 24 de febrer de 2020.

Objecte de les ajudes

Les activitats poden ser de creació, producció i difusió cultural o artística, com activitats i certàmens culturals, exposicions artístiques o divulgatives, concerts, intervencions artístiques o performances, produccions audiovisuals o teatrals, recitals o altres similars de caire cultural; educatives i de formació, com conferències, xerrades, cursos, tallers, seminaris, jornades de formació o congressos; o de divulgació científica.

Dotació econòmica

Cadascun dels projectes seleccionats podrà obtindre una dotació màxima de 1.000 euros. 

Bases

Bases completes

Resolució

Resolució de les ajudes (novetat)

Acceptació

Document d'acceptació