Servei Adreça Telèfon/Fax Pàgina web/Correu electrònic

Servei de Postgrau

Av. Blasco Ibàñez, 13
46010, València
Màsters: 9639 83229
Doctorats: 9639 83006
Fax: 9638 64977

web
postgrau@uv.es
doctorat@uv.es

Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus Parc Científic de la Universitat de València.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (València)
9635 44612
9635 43187
www.cect.org
www.uv.es/cect
info@cect.org
Delegació per a la Incorporació a la Universitat de València Av. Blasco Ibañez, 13. Nivell 5 46010 València

9639 83160

Fax: 9639 83200

www.uv.es/incorporaciouv

futura@uv.es

Gabinet de Premsa C/ Serpis, 29
46022 València
9638 64113
9638 64114
www.uv.es/premsa
premsa@uv.es
Gerència Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
 9638 64203 
 9638 64224
www.uv.es/gerencia
gerencia@uv.es
Secció d'Acció Social Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
 9638 37742
             
www.uv.es/gerencia
gerencia@uv.es
Secció de Seguretat Social Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
 9638 64335
             
www.uv.es/gerencia/seguretatsocial
gerencia@uv.es
Secció de Nòmines Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
 9638 64219
             
www.uv.es/gerencia/nomines
gerencia@uv.es
Oficina de Control Intern Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9639 83020
9639 83787
www.uv.es/oci
control.intern@uv.es
Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX] Edifici Rectorat.
Nivell 4. Avd. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
963983472 www.uv.es/opex
opex@uv.es
Oficina de Projectes Europeus de Recerca (OPER) Avda. Menéndez i Pelayo, 3-5.
46010 València
96 3983621
96 3937729

http://www.uv.es/operuv
operuv@uv.es

Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) Av. Blasco Ibañez, 13.
46010 València
9638 64044
9639 83809
www.uv.es/otri
otri@uv.es
Registre General Av. Blasco Ibañez, 13 Nivell 1
46010 València
9639 83324 www.uv.es/registre
registre@uv.es
Secretaria General Av. Blasco Ibañez,13 Nivell4
46010 València
9638 64116
9639 83811
www.uv.es/sgeneral
secretaria.general@uv.es
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Edifici d'Investigació.
C/ Doctor Moliner, 50.
46100 Burjassot València
9635 44875
9635 44875
scsie.uv.es/
scsie@uv.es
Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) Av. Blasco Ibañez, 13.
46010 València
9638 64204
9638 64458
www.uv.es/sap
sap@uv.es
Servei de Biblioteques i Documentació C/ Universitat, 2
46003 València
9639 83140
9638 64833
biblioteca.uv.es
formulari de contacte
Servei de Comptabilitat i Pressupost Av. Blasco Ibañez, 13.
46010 València
9639 83816
9639 83209
www.uv.es/contab
comptabilitat@uv.es
Servei de Contractació Administrativa Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9639 83116
9639 83162
http://www.uv.es/contratacion/ 
contratacion@uv.es
Servei d'Educació Física i Esports C/ Menéndez y Pelayo, 19.
46010 València
9639 83236
9639 83234
www.uv.es/sesport
servei.educacio.fisica@uv.es
Servei d'Estudiants Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64100
9638 64117
sestud.uv.es/
servei.estudiants@uv.es
Servei d'Extensió Universitària C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
9639 83800
9639 83141
http://www.uv.es/extensiouni
extensio@uv.es
Servei de Formació Permanet i Innovació Educativa (SFPIE) Edifici Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sachis Guarner"
C/ Serpis, 29
46022 València
9616 25030
9616 25032
http://www.uv.es/sfpie
sfp@uv.es 
udie@uv.es
Servei d'Informació i Dinamització C/ Menéndez y Pelayo, s/n Aulari III
46010 València
9638 64040
9638 64771
9638 64827
www.uv.es/sedi
sedi@uv.es
Servei d'Informàtica C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot València
9635 44310
9635 44200
www.uv.es/siuv
servei.informatica@uv.es
Servei d'Investigació Av. Blasco Ibañez,13, Nivell2
46010 València
9638 64039
9639 83021
www.uv.es/serinves
serinves@uv.es
Serveis Jurídics Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64100
9638 64600
www.uv.es/asesju/
assessoria.juridica@uv.es
Servei de Prevenció i Medi Ambient C/ Amadeu de Savoia, 4-3ª
46010 València
96339 5017

www.uv.es/spma
s.prevencio.mediambient@uv.es

Servei de Política Lingüística C/ Serpis, 29, 2a.planta
(Edifici Beatriu Civera, 2a planta)
46022 València
9639 37160
963937633
www.uv.es/spl
spl@uv.es
Servei de Publicacions de la Universitat C/ Arts Gràfiques,13
46010 València
9638 64115
9638 64067
puv.uv.es
publicacions@uv.es
Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64212
9638 64290
www.uv.es/pas
pas@uv.es
Servei de Recursos Humans (P.D.I.) Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64213
9638 64071
www.uv.es/pdi
servei.pdi@uv.es
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Plaça de Cisneros, 4,
46003 València
9638 64180
9639 83462
www.uv.es/relint
relaciones.internacionales@uv.es
Servei Tècnic i de Manteniment Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64205
9639 83479
www.uv.es/stecnic
servei.tecnic@uv.es
Taller d'Audiovisuals C/ Serpis, 29
46022 València

963983259
963864306

http://talleraudiovi.uv.es/
infotau@uv.es
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
Càtedra de la Divulgació de la Ciència

 
C/ Serpis, 29
Edifici Beatriu Civera
46022 València
963395001
963395008
http://www.valencia.edu/cdciencia
cdciencia@uv.es
Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez C/ Gascó Oliag, 5 .
Aulari V
46010 València
963983053
963864540
www.uv.es/ucabi
unitat.campus.blasco.ibanez@uv.es
Unitat de Gestió Campus de Burjassot C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot València
9635 44301
9635 44302
www.uv.es/unicabu
unitat.campus.burjassot@uv.es
Unitat de Gestió Campus dels Tarongers Av. dels Tarongers, s/n. Aulari Sud, planta baixa
46022 València
96 162 52 12
96 382 85 16
http://www.uv.es/ungetaro/
unitat.campus.tarongers@uv.es
Unitat de Gestió Campus d'Ontinyent Av. Compte Torrefiel, 22
46870 Ontinyent, València
96 291 74 50
96 291 75 30
http://www.uv.es/ontinyent
ontinyent@uv.es
Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat Av. Blasco Ibañez, 21.
46010 València
9639 83426
9638 64758
http://upd.uv.es/
integracion@uv.es
Unitat d'Igualtat Edifici La Nau
C/ Universitat, 2
46003 València
9639 83121
9639 37743
igualtat@uv.es
http://www.uv.es/igualtat/
Unitat de Qualitat Edifici Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sachis Guarner" 
C/ Serpis, 29
46022 València
9616 25030
9616 25022
www.uv.es/uq
unitat.qualitat@uv.es
Unitat Tècnica Av. Blasco Ibañez, 13
46010 València
9638 64206
9638 64961
www.uv.es/utecnica
sut@uv.es
Unitat de Suport als Instituts
de Paterna
C/ Catedràtic José Beltrán, nº2
46980 Paterna València
9635 43472
9635 43576

www.uv.es/webusi
usiupaterna@uv.es

Unitat de Suport als Instituts
Tarongers

C/ Serpis, 29 - Edificio Institutos de Investigación
46022 València
963828437
961625407
www.uv.es/usitarongers
usitarongers@uv.es

Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Igualtat

C/ Universitat, 2
46003 València

 
www.uv.es/cultura
cultura@uv.es

Unitat Web i Màrqueting

Àrea Web:
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot
9635 43931 www.uv.es/uwm
webmaster@uv.es