Mobilitat

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2020)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 12/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2019)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 05/06/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants que vulguen esmenar o al·legar podran presentar un escrit mitjançant l’adreça electrònica epif@uv.es fins a les 14 hores del 4 de juny de 2019, a comptar des de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, indicant en l’assumpte del correu al·legació o esmena «Becas Iberoamérica. Santander Investigación», amb la documentació preceptiva que complete la sol·licitud en el cas d’esmena o les al·legacions que estimen oportunes. (Data de publicació: 31/05/2019)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, fins al 8 de maig de 2019, a les 14:00h, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 03/05/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, dins del termini de nou dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta correcció, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 23/04/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents de subsanació hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 13/03/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex 2 ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 31/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex I ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 21/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/ 2017)

 

 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2017).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2017. (Data de publicació: 08/03/2017)

 

 

AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN».

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 

 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D’INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS (Annex 5 - Convocatòria 2016).

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini que començarà el 8 d'abril i finalitzarà el 17 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 07/04/2016)

 

 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ (Annex 4 - Convocatòria 2016).

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat, termini que començarà el 14 d'abril i finalitzarà el 23 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/04/2016)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY.

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 

 

AJUDES PER A ESTADES CURTES DE BENEFICIARIS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Annex 3 - Convocatòria 2016).

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 

 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (Annex 2).

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 

 

AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I/O ASSISTÈNCIA A WORKSHOPS CONJUNTS DINS DE LA INICIATIVA "CALIFORNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL ANDALUCIA-TECH I VLC/CAMPUS I LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (UCB) (Annex 4).

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

   NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 

 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS DE PERSONAL INVESTIGADOR DE RECONEGUT PRESTIGI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY, CONVIDATS PER GRUPS D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Annex 3).

 - Sol·licitud

  - Model fitxa

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 05/05/2015)

 

 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS (Annex 4).

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 31/03/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 11/03/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I PENDENTS DE SUBSANACIÓ.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 21/03/2015)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2)

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (Annex 2.1).

  - Model certificació estada (Annex 2.2).

  - Memòria final (Annex 2.3).

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

 

 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la puntuació definitiva.

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la dotació concedida.

   - Relació definitiva de sol·licituds DESESTIMADES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS (Data de publicació: 5/03/2015)

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació provisional

   - Relació de sol·licitants als quals s'ha reclamat el subsanament de la documentació presentada, amb indicació del defecte a subsanar i amb la puntuació provisional

   - Relació provisional de sol·licituds DENEGADES

NOTA: El termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions finalitzarà el dia 16 de març de 2015 a les 23.59 hores

 

 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 5).

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de febrer de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2015.

 

 

AJUDES DE MOBILITAT D'INVESTIGADORS DINS DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE "ANDALUCIA-TECH", "VLC-CAMPUS" I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY

  - Sol·licitud

  - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014.

  - El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat B és el dia 24 d'abril de 2014.

  - Correció d'errades:  S'ajorna el termini de presentació de sol·licituds en totes les modalitats fins al dia 30 d'abril de 2014.

  - Publicació de la Resolució de concessió (Data de Publicació: 21/05/2014)

 

 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2).

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (annex 2.1)

  - Model certificació estada (annex 2.2)

  - Memòria final (annex 2.3)

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses (Data de publicació: 12/02/2014).

  -  Publicació de la Resolució de concessió  (Data de publicació: 26/02/2014).

 

 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

  - Sol·licitud

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resolució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 

 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS (Annex 4).

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resoilució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 

 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L'ELABORACIÓ DE PROJECTES  D'INVESTIGACIÓ EUROPEUS (Annex 5).

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 18 de gener de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2014.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies