Recollida de documentació

Recollida de documentació

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria  - Recollida Documentació - 2020-2021

 

Grau Data Hores Lloc
Grau en Enginyeria Informàtica

 

 

 

 

De l'1 al 21 de setembre de 2020

 

 

 

 

de 9h. a 14h.

 

 

 

Secretaria ETSE-UV

Documentació

Grau en Enginyeria Multimèdia  
Grau en Ciència de Dades
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

 

Recollida documentació

Facultat de Ciències Biològiques

Graus Lloc Termini
Grau en Biologia Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals

 

Recollida documentació

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Curs 2022-2023

Grau  Lloc Termini
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (València) Seu Electrònica UV

Fins al 15 de setembre de 2022

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Ontinyent - Avd Comte Torrefiel, 22) Seu Electrònica UV Fins al 15 de setembre de 2022

 

Recollida documentació

Facultat de Ciències Matemàtiques

Grau  Lloc Horari
Grau en Matemàtiques Seu Electrònica Pendent de publicar

 

Recollida de documentació

La documentació s'entregarà per la Seu Electrònica.
Una vegada finalitzada la matrícula, s'indicarà el procediment per a entregar la documentació.

Recollida de documentació Facultat de Dret

Facultat de Dret

A continuació es mostren exemples dels documents que cal pujar a la Seu Electrònica (cal remarcar que el format del document pot canviar en funció de la universitat i/o comunitat d'origen de l'estudiant):

Documentació General:

Formes d'Accés:

Acreditació de les situacions especials d'accés (només si no s'ha validat per l'aplicació):

Acreditació exempció de taxes de matrícula (només si no s'ha validat per l'aplicació):

 

 

 

Recollida documentacio Facultat d'Economia

 AVÍS estudiants amb credencial provisional de la UNED

Els estudiants amb credencial provisional de la UNED hauran de presentar la definitiva en el termini d'un mes des de l'emissió de la mateixa. Es donarà de baixa en matrícula tots els estudiants que no l'hagen presentada abans de les 14 hores del dia 15 d'octubre de 2022, així com també a tots aquells que havien de presentar documentació justificativa en el procés de la preinscripció i no l'hagen presentada.

 AVÍS estudiants de 3r curs i posteriors

Els estudiants de 3r curs i posteriors de la Facultat d'Economia enviaran a reciboseconomia@uv.es:

  • L'ordre de domiciliació signada pel titular del compte, si no s'haguera presentat anteriorment o s'haguera modificat el número de compte.
  • La documentació que acredite qualsevol classe de situació que done dret a exempció de taxes, en cas que no es valide automàticament en el moment de la matrícula.

Recollida documentació

Facultat de Farmàcia. Curs 2021-2022

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Nutrició Humana i Dietètica Secretaria Facultat

Des del 13 de setembre fins al 8 d'octubre de 2021 de forma telemàtica: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

Excepcionalment, entrega presencial amb cita prèvia

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Ciències Gastronòmiques
Grau en Farmàcia
Doble Grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

 

Recollida documentació

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (curs 2022/2023)

   Grau  Data

Grau en Estudis Anglesos, 

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures, 

Grau en Filologia Catalana

Grau en Filologia Clàssica

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme

Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures 

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística (Alemany/Anglès/Francès)

L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (Des del moment de la matrícula fins al 15 de setembre de 2022.

Ampliació del termini fins a l'1 d'octubre de 2022

Entrega de documentació

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Grau Data i lloc Horari  
Grau en Educació Social------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

Grau en Filosofia----------------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

Grau en Pedagogia-------------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

 

Recollida documentació

Facultat de Física

Grau  Lloc Termini
Grau en Física

Seu Electrònica UV

A partir de la realització de la teua matrícula i fins el 15 de setembre

Grau en Òptica i Optometria

Seu Electrònica UV

A partir de la realització de la teua matrícula i fins el 15 de setembre

Doble Grau en Física i Matemàtiques

Seu Electrònica UV

A partir de la realització de la teua matrícula i fins el 15 de setembre

 

Recollida documentació

Facultat de Fisioteràpia (Curs 2021-2022)

La documentació s'entregará a partir del 6 de setembre de 2021 de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

La documentació en paper s'entregarà a la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia en l'horari establert:

Grau Dia Lloc Hora
Grau en Fisioteràpia Del 13 al 17 de setembre Secretaria de la Fac. Fisioteràpia Horari d'atenció al públic

Recollida documentació curs 2021-22

Facultat de Geografia i Història

Grau    Data Lloc
Grau en Geografia i Medi Ambient

Del 6 de setembre al 1 d'octubre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació
Grau en Història

Del 6 de setembre al 1 d'octubre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

Grau en Història de l'Art

Del 6 de setembre al 1 d'octubre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

Grau en Informació i Documentació

Del 6 de setembre al 1 d'octubre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

 

Recollida documentació

Facultat d'Infermeria i Podologia. Curs 2021-2022

Grau en Infermeria

Grau en Podologia

Grau en Infermeria (Ontinyent)

Alumnat de nou ingrés

La documentació s'entregará a partir del 6 de setembre de 2021 de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

Alumnat de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a fipsecretaria@uv.es

Recollida de documentació

Facultat de Magisteri

Grau Lloc Observacions
Grau en Mestre/a en Educació Infantil 

 

Pendent publicació anunci dates i procediment
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
(Ontinyent)
   

 

Recollida de documentació

Facultat de Medicina i Odontologia

Grau  Lloc Horari
Grau en Medicina Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu
Grau en Odontología Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu

 

Recollida de documentació

El Centre podrà en qualsevol moment requerir la documentació original per a la seua comprovació.

Facultat de Química curs 2022-2023

Grau Lloc Horari Dates
estudiants de nou ingrés Seu Electrònica   fins al 15 de setembre
segon curs Seu Electrònica   en el moment de la matrícula
terceres i posteriors matrícules kimsecre@uv.es   en el moment de la matrícula

 

Recollida de documentació

Facultat de Psicologia. Curs 2021-2022

Tràmit/Actuació

Lloc

Data

Informació

Presentació de documentació

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_EDM)

A partir del 6 de setembre 2021

Manual d'ajuda
Llista de Documents

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció o no has pogut introduir el compte bancari, una vegada realitzada la matrícula hauràs d'enviar un email a tasasybecas.psico@uv.es amb el document acreditatiu de l'exempció corresponent o l'autorització bancària (https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf) escanejada una vegada emplenada segons el cas.