• secretaria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria  - Recollida Documentació - 2020-2021

 

Grau Data Hores Lloc
Grau en Enginyeria Informàtica

 

 

 

 

De l'1 al 21 de setembre de 2020

 

 

 

 

de 9h. a 14h.

 

 

 

Secretaria ETSE-UV

Documentació

Grau en Enginyeria Multimèdia  
Grau en Ciència de Dades
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

 

Facultat de Ciències Biològiques

Graus Lloc Termini
Grau en Biologia Secretaria de la Facultat El procediment per a lliurar la documentació es comunicarà per correu electrònic dirigit al compte de correu que obtindràs en l'automatrícula (___@alumni.uv.es)
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals

 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport curs 2018-2019

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (València) Secretaria FCAFE

 

 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Ontinyent - Avd Comte Torrefiel, 22) Secretaria Campus d'Ontinyent  

 

Facultat de Ciències Matemàtiques

Grau  Lloc Horari
Grau en Matemàtiques    

 

Facultat de Ciències Socials. Curs 2020-2021

En el Procediment de matrícula (apartat 5), pots consultar tota la informació relativa al lliurament de documentació.

Facultat de Dret

Lliurament de documentació per estudiants de nou ingrés:

 • Grau en Dret
 • Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
 • Grau en Criminologia
 • Doble Grau Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
 • Doble Grau Dret + Criminologia
 • Doble Grau ADE + Dret

A causa de l'actual situació sanitària, el lliurament de la documentació s'ha de realitzar telemàticament enviant un correu electrònic amb l'assumpte "Documentació" a la bústia secdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).
Al correu s'ha d'indicar clarament cognoms, nom i titulació. A banda de la documentació requerida, cal adjuntar també fotocòpia del DNI.

Termini: des del moment de la matrícula fins el 9 de setembre de 2020.

NOTA IMPORTANT: Si els documents presentats no porten signatura electrònica, han de ser còpia exacta dels originals. La Facultat de Dret se reserva el dret de reclamar en qualsevol moment aquests originals.

Recollida de documentació Facultat d'Economia
 

enlightened Nota informativa: Els estudiants amb credencial provisional de la UNED hauran de presentar la definitiva en el termini d'un mes des de l'emissió d'aquesta. Es donarà de baixa en matrícula tots els estudiants que no l'hagen presentada abans de les 14 hores del dia 13 d'octubre de 2020, i també a tots aquells que havien de presentar documentació justificativa en el procés de la preinscripció i no l'hagen presentada.

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés

 • Com envie la documentació a la Facultat d'Economia? El lliurament de documentació la realitzaràs enviant un correu electrònic des del teu compte de la Universitat de València @alumni.uv.es a la següent adreça de correu doceconomia@uv.es  No s'admetrà la documentació remesa des d'un altre correu no institucional.
 • Quina documentació he d'enviar? Consulta la documentació que has d'enviar en aquesta mateixa pàgina uns paràgrafs més a baix i envia-la degudament emplenada en pdf.
 • Què he de posar en l'assumpte de l'email? Indica en l'assumpte del correu, en aquest ordre: COGNOMS, NOM - TITULACIÓ (*)
 • (*) ADE, BIA, ECO, FIC, GIB, TUR, TADE Consulta la teua titulació en aquest enllaç si tens dubte amb les sigles
 • Quan he d'enviar la documentació? Per a una millor recepció i organització, has d'enviar la documentació per email en el dia i hora que se t'ha assignat per la Facultat.
  Consulta el llistat per ordre alfabètic en "Veure cita remissió per correu electrònic de documentació" que apareix a continuació.

 

Grau Veure cita remissió per correu electrònic de documentació entre l'1 i 18 de setembre de 2020 Envia-la al següent email:
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) Consulta el llistat per ordre alfabètic doceconomia@uv.es 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) Ontinyent
Grau en Economia
Grau en Finances i Comptabilitat
Grau en International Business
Grau en Inteligència i Analítica de Negocis
Grau en Turisme
Doble Gradu Turisme+ADE (TADE)

 

Facultat de Farmàcia. Curs 2020-2021 

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Nutrició Humana i Dietètica Secretaria Facultat

Des del moment de la matrícula fins al 8 d'octubre

Cal demanar cita prèvia

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Ciències Gastronòmiques
Grau en Farmàcia
Doble Grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (curs 2020/2021)

   Grau  Data Hora Lloc
Grau en Estudis Anglesos 02.09.2020

Consulta la teua cita

Registre (PB)

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 02.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Grau en Filologia Catalana 03.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Grau en Filologia Clàssica 03.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Grau en Comunicació Audiovisual

03.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Grau en Periodisme

03.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures  04.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística (Alemany/Anglès/Francès) 04.09.2020

Consulta la teua cita 

Registre (PB)

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Grau Data i lloc Horari  
Grau en Educació Social------ Des de 9 al 13 setembre---Secretaria de la Facultat

 De 9 :00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

Grau en Filosofia---------------- Des de 9 al 13 setembre---Secretaria de la Facultat

 De 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

Grau en Pedagogia------------- Des de 9 al 13 setembre--- Secretaria de la Facultat

 De 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

 

Facultat de Física

Grau  Lloc Horari
Grau en Física

Secretaria Facultat de Física

Primera planta - Edifici D

Del 14 al 30 de setembre

És obligatori sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FacultatdeFsica@uv.es/bookings/

Grau en Òptica i Optometria

Secretaria Facultat de Física

Primera planta - Edifici D

Del 14 al 30 de setembre

És obligatori sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FacultatdeFsica@uv.es/bookings/

Doble Grau en Física i Matemàtiques

Secretaria Facultat de Física

Primera planta - Edifici D

Del 14 al 30 de setembre

És obligatori sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FacultatdeFsica@uv.es/bookings/

 

Facultat de Fisioteràpia

Grau Dia Lloc Hora
Grau en Fisioteràpia Del 10 al 14 de setembre Secretaria de la Fac. Fisioteràpia De 9 a 14 hores

Facultat de Geografia i Història

Grau    Data Lloc
Grau en Geografia i Medi Ambient

Del 5 al 9 de setembre

LLiurament documentació per correu electrónic

Més informació
Grau en Història

Del 5 al 9 de setembre

LLiurament documentació per correu electrónic

Més informació

Grau en Història de l'Art

Del 5 al 9 de setembre

LLiurament documentació per correu electrónic

Més informació

Grau en Informació i Documentació

Del 5 al 9 de setembre

LLiurament documentació per correu electrónic

Més informació

 

Facultat d'Infermeria i Podologia. Curs 2019-2020

Grau Data Lloc Horari
Grau en Infermeria

des del dia de la matrícula

fins al 13 de setembre

Secretaria de la Facultat

 de 9 a 14 h

 

Grau en Podologia

des del dia de la matrícula

fins al 13 de setembre

Secretaria de la Facultat

 de 9 a 14 h

 

Grau en Infermeria (Ontinyent) del 9 al 12 de setembre Secretaria del Campus d'Ontinyent de 16 a 18 h

Facultat de Magisteri

Grau Lloc Observacions
Grau en Mestre/a en Educació Infantil 

 

Pendent publicació anunci dates i procediment
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
(Ontinyent)
   

 

Facultat de Medicina i Odontologia

Grau  Lloc Horari
Grau en Medicina Secretaria Facultat desde 1 al 18 de setembre entre les 9'00 i les 14'00 hores
Distribució de dates per cognoms
Grau en Odontología Secretaria Facultat desde 1 al 18 de setembre entre les 9'00 i les 14'00 hores
Distribució de dates per cognoms

 

Facultat de Química       curs 2019-2020

Grau  Lloc Horari Dates
Grau en  Química secretaria de 9:00 a 14:00 hores del 5 al 13 de setembre

 

Facultat de Psicologia. Curs 2020-2021

Tota aquesta documentació haurà d'entregar-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça matlogopsi@uv.es des del correu electrònic institucional del/la estudiant (@alumni.uv.es):

 • Com a assumpte haurà d'indicar-se nom, cognoms i la titulació (Psicologia o Logopèdia.
 • En el correu haurà d'indicar-se de nou el nom, cognoms, DNI i titulació.
 • La documentació s'enviarà preferentment en PDF.
 • Els/Les estudiants que ja han enviat algun tipus de documentació (domiciliació, família nombrosa, etc.), no han d'enviar-la de nou, però sí la resta de documentació.
Grau Data
Grau en Logopedia 14 de setembre al 30 d'octubre (tots dos inclusivament)
Grau en Psicologia 14 de setembre al 30 d'octubre (tots dos inclusivament)