• secretaria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria  - Recollida Documentació - 2020-2021

 

Grau Data Hores Lloc
Grau en Enginyeria Informàtica

 

 

 

 

De l'1 al 21 de setembre de 2020

 

 

 

 

de 9h. a 14h.

 

 

 

Secretaria ETSE-UV

Documentació

Grau en Enginyeria Multimèdia  
Grau en Ciència de Dades
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

 

Facultat de Ciències Biològiques

Graus Lloc Termini
Grau en Biologia Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals

 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Curs 2021-2022

Grau  Lloc Termini
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (València) Seu Electrònica UV

Informació disponible en breu

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Ontinyent - Avd Comte Torrefiel, 22) Seu Electrònica UV Informació disponible en breu

 

Facultat de Ciències Matemàtiques

Grau  Lloc Horari
Grau en Matemàtiques Seu Electrònica Pendent de publicar

 

Facultat de Ciències Socials. Curs 2020-2021

En el Procediment de matrícula (apartat 5), pots consultar tota la informació relativa al lliurament de documentació.

Facultat de Dret

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a recibosdret@uv.es

    

Facultat de Farmàcia. Curs 2021-2022

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Nutrició Humana i Dietètica Secretaria Facultat

Des del 13 de setembre fins al 8 d'octubre de 2021 de forma telemàtica: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

Excepcionalment, entrega presencial amb cita prèvia

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Ciències Gastronòmiques
Grau en Farmàcia
Doble Grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (curs 2021/2022)

   Grau  Data
Grau en Estudis Anglesos

L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 
Grau en Filologia Catalana L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 
Grau en Filologia Clàssica L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 

Grau en Comunicació Audiovisual

L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 

Grau en Periodisme

L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures  L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística (Alemany/Anglès/Francès) L'entrega de la documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic ENTREU (a partir del 6 de setembre) 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Grau Data i lloc Horari  
Grau en Educació Social------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

Grau en Filosofia----------------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

Grau en Pedagogia-------------

Lliurament de documentació per a estudiants de nou ingrés- Documentación a aportar estudiantes de nuevo ingreso:

Lliurament de documentació per a estudiants de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a filoonline@uv.es

 

 

Facultat de Física

Grau  Lloc Termini
Grau en Física

Seu Electrònica UV

A partir del 6 de setembre de 2021

Grau en Òptica i Optometria

Seu Electrònica UV

A partir del 6 de setembre de 2021

Doble Grau en Física i Química

Seu Electrònica UV

A partir del 6 de setembre de 2021

 

Facultat de Fisioteràpia (Curs 2021-2022)

La documentació s'entregará a partir del 6 de setembre de 2021 de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

La documentació en paper s'entregarà a la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia en l'horari establert:

Grau Dia Lloc Hora
Grau en Fisioteràpia Del 13 al 17 de setembre Secretaria de la Fac. Fisioteràpia Horari d'atenció al públic

Facultat de Geografia i Història

Grau    Data Lloc
Grau en Geografia i Medi Ambient

Del 6 al 22 de setembre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació
Grau en Història

Del 6 al 22 de setembre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

Grau en Història de l'Art

Del 6 al 22 de setembre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

Grau en Informació i Documentació

Del 6 al 22 de setembre de 2021

De manera telemàtica en la Seu Electrònica de la UV

Més informació

 

Facultat d'Infermeria i Podologia. Curs 2021-2022

Grau en Infermeria

Grau en Podologia

Grau en Infermeria (Ontinyent)

Alumnat de nou ingrés

La documentació s'entregará a partir del 6 de setembre de 2021 de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

Alumnat de segon curs i posteriors

Per correu electrònic a fipsecretaria@uv.es

Facultat de Magisteri

Grau Lloc Observacions
Grau en Mestre/a en Educació Infantil 

 

Pendent publicació anunci dates i procediment
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
(Ontinyent)
   

 

Facultat de Medicina i Odontologia

Grau  Lloc Horari
Grau en Medicina Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu
Grau en Odontología Seu Electrònica UV  Informació disponible en breu

 

Facultat de Química curs 2021-2022 (estudiants de nou ingrés)

Grau Lloc Horari Dates
Grau en Química Seu Electrònica   del 6 al 20 de setembre

 

Facultat de Psicologia. Curs 2021-2022

Tràmit/Actuació

Lloc

Data

Informació

Presentació de documentació

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_EDM)

A partir del 6 de setembre 2021

Manual d'ajuda
Llista de Documents

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció o no has pogut introduir el compte bancari, una vegada realitzada la matrícula hauràs d'enviar un email a tasasybecas.psico@uv.es amb el document acreditatiu de l'exempció corresponent o l'autorització bancària (https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf) escanejada una vegada emplenada segons el cas.