• secretaria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria  - Recollida Documentació - 2019-2020

 

Grau Data Hores Lloc
Grau en Enginyeria Informàtica

 

 

 

 

Del 2 al 13 de setembre.

 

 

 

 

de 9h. a 14h.

 

 

 

Secretaria ETSE-UV

Documentació

Grau en Enginyeria Multimèdia  
Grau en Ciència de Dades
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

 

Facultat de Ciències Biològiques

Graus Lloc Termini Horari
Grau en Biologia Secretaria de la Facultat De l'1 al 12 de setembre

Dilluns a divendres:9-14h

Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals

 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport curs 2018-2019

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (València) Secretaria FCAFE

 

 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Ontinyent - Avd Comte Torrefiel, 22) Secretaria Campus d'Ontinyent  

 

Facultat de Ciències Matemàtiques

Grau  Lloc Horari
Grau en Matemàtiques    

 

Facultat de Ciències Socials. Curs 2019-2020

Grau  Data Lloc Hora Cognoms 

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Del 9 fins al 13 de setembre Facultat CC. Socials/Consergeria De 9 a 20 H

De l'A

fins a la Z

Grau en Treball Social

Del 9 fins al 13 de setembre Facultat CC. Socials/Consergeria De 9 a 20 H

De l'A

fins a la Z

 Grau en Sociologia

Del 9 fins al 13 de setembre Facultat CC. Socials/Consergeria De 9 a 20 H

De l'A

fins a la Z

Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques

Del 9 fins al 13 de setembre Facultat CC. Socials/Consergeria De 9 a 20 H

De l'A

fins a la Z

Documentació per a presentar (Has de presentar solament fotocòpies) més la Declaració Responsable

Facultat de Dret

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Criminologia Facultat de Dret - Consergeria 4 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Doble Grau en Dret + Criminologia Facultat de Dret - Consergeria 4 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública Facultat de Dret - Consergeria 5 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Doble Grau en Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració Pública Facultat de Dret - Consergeria 5 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Grau en Dret (Cognoms A - G) Facultat de Dret - Consergeria 9 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Grau en Dret (Cognoms H - M) Facultat de Dret - Consergeria 10 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Grau en Dret (Cognmos N - S) Facultat de Dret - Consergeria 11 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.
Grau en Dret (Cognoms T - Z) Facultat de Dret - Consergeria 12 de setembre de 2019 - De 09:00 a 14:00 h.

 

Facultat d'Economia

Grau Lloc Data i horari

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Hall Facultat d'Economia
  • Cognoms: A-I: 3 de septiembre de 2019 de 9 a 10’30 horas
  • Cognoms: J-P: 3 de septiembre de 2019 de 11 a 12’30 horas
  • Cognoms: Q-Z: 3 de septiembre de 2019 de 13 a 14 horas      
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) Ontinyent Secretaria Campus d'Ontinyent 3 de setembre de 9:00 a 14:00 hores
Grau en Economia Hall Facultat d'Economia 2 de setembre de 9:00 a 14:00 hores
Grau en Finances i Comptabilitat Hall Facultat d'Economia 4 de setembre de 9:00 a 14:00 hores
Grau en Inteligència i Analítica de Negocis Hall Facultat d'Economia 10 de setembre de 10:00 a 12:00 hores
Grau en International Business Hall Facultat d'Economia 4 de setembre de 9:00 a 14:00 hores
Grau en Turisme Hall Facultat d'Economia 5 de setembre de 9:00 a 14:00 hores
Doble Grau ADE+Dret Hall Facultat d'Economia 11 de setembre de 10:00 a 13:00 hores
Doble Grau Turisme+ADE (TADE) Hall Facultat d'Economia 5 de setembre de 9:00 a 14:00 hores

 

Facultat de Farmàcia 

Grau  Lloc Data i Horari
Grau en Nutrició Humana i Dietètica Secretaria Facultat

Des del moment de la matrícula fins al 20 de setembre

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Ciències Gastronòmiques
Grau en Farmàcia
Doble Grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (curs 2019/2020)

   Grau  Data Hora Lloc
Grau en Estudis Anglesos 04.09.2019

9:00-11:00

Aula 01 (PB)

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 04.09.2019

11:00-12:00

Aula 01 (PB)

Grau en Filologia Catalana 04.09.2019

12:00-14:00

Aula 01 (PB)

Grau en Filologia Clàssica 04.09.2019

12:00-14:00

Aula 01 (PB)

Grau en Comunicació Audiovisual 05.09.2019 9:00-11:00 Aula 01 (PB)
Grau en Periodisme 05.09.2019 9:00-11:00 Aula 01 (PB)
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures  05.09.2019 11:00-13:00

Aula 01 (PB)

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística (Alemany/Anglès/Francès) 05.09.2019

13:00-14:00

Aula 01 (PB)

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Grau Data i lloc Horari  
Grau en Educació Social------ Des de 9 al 13 setembre---Secretaria de la Facultat

 De 9 :00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

Grau en Filosofia---------------- Des de 9 al 13 setembre---Secretaria de la Facultat

 De 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

Grau en Pedagogia------------- Des de 9 al 13 setembre--- Secretaria de la Facultat

 De 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres

Aportar fotocopia DNI i Ordre de domiciliació

 

Facultat de Física

Grau  Lloc Horari
Grau en Física

Secretaria Facultat de Física

Primera planta - Edifici D

Del 3 al 14 de setembre

Dilluns a divendres, de 9 a14 h.

Dilluns i dimarts, de 16,30 a 18 h.

Grau en Òptica i Optometria

Secretaria Facultat de Física

Primera planta - Edifici D

Del 3 al 14 de setembre

Dilluns a divendres, de 9 a14 h.

Dilluns i dimarts, de 16,30 a 18 h.

 

Facultat de Fisioteràpia

Grau Dia Lloc Hora
Grau en Fisioteràpia Del 10 al 14 de setembre Secretaria de la Fac. Fisioteràpia De 9 a 14 hores

Facultat de Geografia i Història

Grau     Lloc Data i Hora
Grau en Geografia i Medi Ambient

SECRETARIA DEL CENTRE

(Per a entregar la documentació s'agafarà número en el gestor de cues situat a l'hall de la Facultat)

Data:  del 1 i 2 D'AGOST tots dos inclosos:

de 12 a 14 hores i

Data:  del 2 al 13 de setembre

de 9.00 a 14 hores

(excepte 6 de setembre)

Data:  del 16 i 19 de setembre

de 15.30 a 18.00 hores

Grau en Història

SECRETARIA DEL CENTRE

(Per a entregar la documentació s'agafarà número en el gestor de cues situat a l'hall de la Facultat)

Data:  del 1 I 2 D'AGOST tots dos inclosos:

de 12 a 14 hores i

Data:  del 2 al 13 de setembre

de 9.00 a 14 hores

(excepte 6 de setembre)

Data:  del 16 i 19 de setembre

de 15.30 a 18.00 hores

Grau en Història de l'Art

SECRETARIA DEL CENTRE

(Per a entregar la documentació s'agafarà número en el gestor de cues situat a l'hall de la Facultat)

Data:  del 1 I 2 D'AGOST tots dos inclosos:

de 12 a 14 hores i

Data:  del 2 al 13 de setembre

de 9.00 a 14 hores

(excepte 6 de setembre)

Data:  del 16 i 19 de setembre

de 15.30 a 18.00 hores

Grau en Informació i Documentació

SECRETARIA DEL CENTRE

(Per a entregar la documentació s'agafarà número en el gestor de cues situat a l'hall de la Facultat)

Data:  del 1 I 2 D'AGOST tots dos inclosos:

de 12 a 14 hores i

Data:  del 2 al 13 de setembre

de 9.00 a 14 hores

(excepte 6 de setembre)

Data:  del 16 i 19 de setembre

de 15.30 a 18.00 hores

 

Facultat d'Infermeria i Podologia. Curs 2019-2020

Grau Data Lloc Horari
Grau en Infermeria

des del dia de la matrícula

fins al 13 de setembre

Secretaria de la Facultat

 de 9 a 14 h

 

Grau en Podologia

des del dia de la matrícula

fins al 13 de setembre

Secretaria de la Facultat

 de 9 a 14 h

 

Grau en Infermeria (Ontinyent) del 9 al 12 de setembre Secretaria del Campus d'Ontinyent de 16 a 18 h

Facultat de Magisteri

Grau Lloc Observacions
Grau en Mestre/a en Educació Infantil 

P1.03

Durant el periode de matricula i del 2 al 5 de setembre en horari de 11  a 13,30 hores
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
(Ontinyent)
   

 

Facultat de Medicina i Odontologia

Grau  Lloc Horari
Grau en Medicina Secretaria Facultat desde 3 al 14 de setembre entre les 9'00 i les 14'00 hores
Grau en Odontología Secretaria Facultat desde 3 al 14 de setembre entre les 9'00 i les 14'00 hores

 

Facultat de Química       curs 2019-2020

Grau  Lloc Horari Dates
Grau en  Química secretaria de 9:00 a 14:00 hores del 5 al 13 de setembre

 

Facultat de Psicologia. Curs 2019-2020

Grau Data  Lloc Horari
Grau en Logopedia 2 al 13 de setembre Secretaria Facultat de 9 a 14 hores
Grau en Psicologia 2 al 13 de setembre Secretaria Facultat de 9 a 14 hores

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies