Missatges d'error de l'aplicació

 • Mòdul de treball no instal- lat

  • Descripció: Error inesperat
  • Acció de l'estudiant: Avise al Centre
 • Objecte inexistent

  • Descripció: Aquest error té dues interpretacions possibles:
   • Cas 1: L'alumne, acta, rebut, etc...cercat no existeix
   • Cas 2: Error inesperat, inconsistència en la Base de dades
  • Acció estudiant
   • Cas 1: Aquest cas és difícil de generalitzar. Segons quin objecte siga el que no existeix en la Base de dades, així haurà de procedir-se.
   • Cas 2: avise al Centre
 • Campo incorrecto

  • Descripció: El camp especificat conté informació incorrecta. Pot ser que continga caràcters no permesos (fins i tot no visibles), lletres en un camp numèric, un 'mes' major de 12, etc. 'Copiar-pegar' en ocasions provoca aquest error
  • Acció estudiant: Esborre el camp totalment amb les tecles 'reculada' i 'supr' i intente-ho de nou.
 • Dades personals alterades per un altre usuari. Comence de nou.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant:
   • Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou
   • Contactar amb el centre. Podria haver-hi personal modificant la informació d'eixe alumne.
 • Dades Dom. en el curs alterats per un altre usuari. Comence de nou.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou.
 • Dades entrada universitat curs alterades per un altre usuari. Comence de nou

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou. També pot contactar amb el centre per si estigueren modificant la informació de l'alumne.
 • Dècada incorrecta

  • Descripció: Hi ha hagut un problema en generar el NPA (Nombre Personal de l'Alumne).
  • Acció estudiant: Avisar al Centre
 • Registre sol·licitat per a esborrar.

  • Descripció: La informació sol·licitada està a l'espera de ser esborrada en un procés nocturn.
  • Acció estudiant: Avise al centre
 • Ja existeix anotació de rebut per a aqueixa assignatura. Avise al SIUV.

  • Descripció: En la Base de dades consta que per a aqueix estudiant l'assignatura indicada ja ha sigut associada a un rebut.
  • Acció estudiant: Avise al centre.
 • En preinscripció ja existeix eixe NIF amb un altre NPA

  • Descripció: El NIF indicat ja existeix i té un NPA diferent de l'actual.
  • Acció estudiant: Avise al centre.
 • Tipus d'agrupació no és correcte

  Descripció: L'agrupació no té dades en cap dels tipus d'Estudi o Estudie-Bloc o Estudie-Matèria.

  Acció estudiant: Avise al centre.

 • NIF amb diversos NPA.

  • Descripció: El NIF indicat ja existeix en la Base de dades i té un NPA diferent de l'actual.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • La residència durant el curs ha sigut donada de baixa per un altre usuari.

  Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.

  Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.

 • La Residència Habitual ha sigut donada de baixa per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades. Pot haver-hi personal del Centre modificant la informació de l'alumne.
  • Acció estudiant: Torne arrere i confirme de nou l'acció. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.
 • Totes les dades han sigut esborrats per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Servei d'Informàtica i indique'ls les circumstàncies en les quals s'ha produït l'error.
 • La Matrícula ha sigut esborrada per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.
 • Les dades entrada en universitat han estat esborrades per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades. Pot haver-hi personal del Centre modificant la informació de l'alumne.
  • Acció estudiant: Torne arrere i confirme de nou l'acció. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.
 • Camps 'Univ. Extranj.' i 'Forma Inic.' incoherents.

  • Descripció: L'alumne prové d'una universitat estrangera i la seua forma d'inici és diferent de PI (programa internacional) i EX(estranger).
  • Acció estudiant: Contactar amb el centre.
 • El seu centre no és Postgrau. Camps 'Univ.Extranj.' i/o 'Forma d'inici' incoherents.

  • Descripció: L'alumne prové d'una universitat estrangera i la seua forma d'inici és diferent de PI (programa internacional) i EX(estranger).
  • Acció estudiant: Avise al centre.
 • Grup esborrat per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.
 • Intent d'anul·lar en un grup on no hi ha matriculats.

  • Descripció: En el grup indicat no hi ha alumnes matriculats i per tant no deixa fer canvis.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • Aquest alumne no està matriculat d'aquesta assignatura.

  • Descripció: L'alumne no consta com matriculat en l'assignatura indicada o pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si així i tot el problema segueix persistint, avise al Centre.
 • No es pot esborrar, no hi ha matrícula en el subgrup.

  • Descripció: No s'ha pogut realitzar l'esborrat perquè en la Base de dades el comptador de matriculats en el subgrup és 0.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • Assignatura esborrada per un altre usuari.

  • Descripció: Hi ha hagut una falta de sincronització en gravar les dades, i pot haver-hi personal del Centre modificant les mateixes dades.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou.
 • Nom d'usuari o clau incorrecta.

  • Descripció: No s'ha trobat cap fila en la preinscripció en la qual l'estudiant estiga admès, per a les dades de NIF, data de naixement i Nota especificats.
  • Acció estudiant: Revise les dades d'entrada i torne a introduir-los amb cura:
   • La primera dada correspon amb el NIF o el document que va utilitzar en la instància GVA. Ha de posar exactament els mateixos caràcters que va utilitzar allí.
   • Si és un NIF, ha d'emplenar-se amb zeros a l'esquerra fins a obtenir un nombre de 8 dígits més la lletra.
   • La data de naixement ha de coincidir amb la indicada en la GVA. Utilitze el format dd/mm/aaaa
   • Pot utilitzar qualsevol de les dues notes. No arredonisca.


  Si no aconsegueix entrar, contacte amb el centre.

   

 • No existeixen subgrups que donar de baixa.

  • Descripció: No s'han trobat subgrups per a anul·lar d'aqueix alumne.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • No existeix la titulació en Automatpar.

  • Descripció: Eixa titulació no està inclosa en la taula de paràmetres d'automatrícula.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • Manca modalitat per definir.

  • Descripció: L'alumne no s'ha pogut distribuir en subgrups de totes les modalitats.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • Error, ja existeix distribució.

  • Descripció: L'alumne indicat ja està distribuït en subgrups d'eixa assignatura-grup.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • No hi ha places en alguna modalitat de docència.

  • Descripció: Tots els subgrups d'un grup d'una modalitat de Docència s'han omplert.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • No hi ha registre en 'Matalu'.

  • Descripciò: L'alumne no té dades administratives per a aquest curs acadèmic. Podria haver succeït que personal del centre estiga modificant la fitxa d'aqueix alumne.
  • Acciò estudiant : Avise al Centre.
 • No existeix 'Automatpar'.

  • Descripció: No s'ha trobat la taula de paràmetres d'Automatrícula per a aqueixa titulació.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • Error en inserir un subgrup.

  • Descripció: Hi ha hagut un problema en intentar distribuir l'alumne en els subgrups.
  • Acció estudiant: Intente-ho de nou i si persisteix el problema, avise al Centre.
 • Alumne amb assignatura no matriculada.

  • Descripció: L'alumne no està matriculat en aqueixa Assignatura-grup.
  • Acció estudiant: Torne a confirmar l'acció. Si el problema persisteix, torne arrere i comence de nou.
 • No hi ha subgrups disponibles.

  • Descripció: El subgrup 99 (repetidors) no té places disponibles per a incloure més alumnes.
  • Acció estudiant: Avise al Centre.
 • El conjunt horari no té places.

  • Descripció: El Conjunt-horari indicat per a aqueixa assignatura no té places disponibles. Pot haver succeït que mentre es realitzava la matricula de l'alumne, l'última plaça disponible haja sigut confirmada per a un altre alumne.
  • Acció estudiant: Intente matricular de nou en un altre conjunt horari. Si no li interessa un altre, pot començar de nou i triar una altra agrupació o conjunt-horari de partida, segons el cas.
 • El total de crèdits a matricular excedeix el límit.

  • Descripció: Per normativa hi ha un límit màxim i mínim de crèdits a matricular-se per any.
  • Acció estudiant: No pot matricular-se de més crèdits.
 • Alumne de nou ingrés. No pots tornar a entrar en l'aplicació.

  • Descripció: L'alumne adaptat al grau ja ha entrat en l'aplicació d'automatrícula. 
  • Acció estudiant: Per a realitzar qualsevol canvi, has d'acudir al centre.
 • Existeixen assignatures pendents obligades per matricular en cursos inferiors.

  • Descripció: Abans de matricular-se d'una assignatura obligatòria (O) o de formació bàsica (FB), és obligatori per normativa, matricular-se o tenir superades totes les assignatures O o FB de cursos inferiors.
  • Acció estudiant: Canvie al curs inferior on tinga Obligatòries sense superar o matricular i matricule's d'elles. Després podrà anar al curs superior i seleccionar assignatures en ell sempre que no supere els crèdits màxims.
 • L'assignatura optativa ja ha sigut seleccionada en un altre curs.

  • Descripció: Hi ha titulacions en què una assignatura optativa s'ofereix en més d'un curs. Ja s'ha matriculat de la mateixa assignatura en un altre curs.
  • Acció estudiant: No pot seleccionar la mateixa assignatura. Si desitja cursar-la en aquest curs, esborre la matrícula en l'altre curs.
 • La titulació no permet que modifique la seua matrícula.

  • Descripció: Hi ha titulacions en les quals es permet modificar a l'alumne la seua matrícula i unes altres que no. En aquest cas, la seua titulació no ho permet.
  • Acció estudiant Contactar amb el centre.
 • No pot barrejar optatives de diferents esments.

  • Descripció: Hi ha titulacions en què es defineixen esments. En un mateix curs solament es poden triar assignatures optatives del mateix esment.
  • Acció estudiant: Si prefereix la nova assignatura, esborre totes les optatives matriculades en un altre esment abans de matricular-se d'aquesta optativa.
 • Per a país diferent d'Espanya, la província ha de ser Estranger.

  • Descripció: Solament tenim catalogades les províncies d'Espanya. Si Un. és d'un país estranger, ha de seleccionar la província denominada "extranjero".
  • Acció estudiant: Seleccione estranger i intente-ho de nou.
 • Província no pot ser Estranger, si país és Espanya

  • Descripció: Si s'és espanyol, ha de seleccionar una província d'Espanya.
  • Acció estudiant: Seleccione una província espanyola i intente-ho de nou.
 • Fóra com fóra que vas fer la sol·licitud/s de beca/es recorda que has de lliurar la documentació corresponent.

  • Descripció: L'estudiant no pot triar com a modalitat de matrícula. No obstant açò se li recorda que ha de lliurar la documentació en el centre. Abans de la creació del seu rebut, se li posarà la condició de becari (sempre que procedisca).
  • Acció estudiant: Entendre l'avís i presentar la documentació.
 • Tipus d'exempció de matrícula.

  • Descripciò:

  Per necessitat d'acreditació documental, els estudiants normalment solament poden triar <ordinària >com a tipus d'exempció de matrícula.

  Gràcies a un servei que ens permet connectar en directe amb la conselleria de benestar social, podem facilitar a estudiants de la comunitat valenciana algun tipus més d'exempció, tals com a Família nombrosa, família nombrosa especial i discapacitat.

  Durant la connexió amb la conselleria poden sorgir alguns problemes que es descriuen a continuació:

  Per a sol·licitar qualsevol tipus d'exempció o beca haurà d'acudir a la secretaria del seu centre amb la documentació corresponent.

  La data de pròxima revisió de minusvalidesa ha caducat.

  No s'ha pogut validar la condició de minusvalia. Ha de presentar documentació acreditativa en la secretaria del seu centre.

  No s'ha pogut validar la condició de família nombrosa /minusvalia. Ha de presentar documentació acreditativa en la secretaria del seu centre.

  La data de caducitat de família nombrosa ha caducat.

  No s'ha pogut validar la condició de família nombrosa. Ha de presentar documentació acreditativa en la secretaria del seu centre.

  Connexió amb la Consellería de Benestar Social fallida. Per favor passada per la secretaria del seu centre amb la documentació per a confirmar la seua exempció

  Es va a validar la seua exempció amb la Conselleria de Benestar Social.

  Tipus d'exempció confirmada per la Consellería de Benestar Social</ordinària>

  • Acciò estudiant

  Si es produeix un error de connexió, intente-ho de nou.

  Si el problema persisteix, o discrepa amb la resolució telemàtica de la conselleria, matricule's amb tipus d'exempció <ordinària>i present posteriorment en el centre la documentació acreditativa.