foto

Biografia

Professor Ajudant Doctor del Departament Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (Espanya). Director del Grup d'Investigació "Desconnexió digital al treball" a la Universitat de València (DESC-LABOR, GIUV2020-473).

Doctor en 2013 per la Universitat "Jaume I" (Castelló). Premi Extraordinari de Doctorat (2013). Acreditat per ANECA com a Professor Contractat Doctor i Professor d'Universitat Privada. Diplomat en Relacions Laborals (2005), Llicenciat en Ciències de l'Treball (2007) i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Màster en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia).

Estades de recerca internacionals a Suïssa (Ginebra-Organització Internacional de l'Treball), Canadà (University of Ottawa), França (Université Paris 1 - La Sorbona) i Finlàndia (Universitat de Turku).

Experiència docent i investigadora des de 2009 a nivell d'universitat pública, col·laborador puntual en universitats privades i formador en prevenció de riscos laborals per a empreses.

Entre d'altres, autor de llibres (3, un a segona edició), coordinador d'obra col·lectiva (1), capítols de llibre (11), revistes jurídiques (55), comunicacions nacionals i internacionals (9), col·laborador per a revistes en tasques de traducció, membre de consells avaluadors de revistes indexades.