foto M. Carmen Abengozar Torres
M. CARMEN ABENGOZAR TORRES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
(9639) 83839
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPATX F115 - FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Anual
Dijous de 11:00 a 12:30. DESPATX F115 - FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València