foto Adrian Beso Ros
ADRIAN BESO ROS
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE L'ART
Departament: Història de l'Art
96 398 33 98 (D)
Biografia

Torrent, 1967. Llicenciat en Geografia i Història (1990) i doctor en Historia de l'Art (2010) per la Universitat de València. Ha desenvolupat l’activitat professional com a director del Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March, des de la seua creació en 1996 fins l'any 2013, que ha compaginat durant aquest període amb la docència com a professor associat en el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València, com a professor ajudant doctor des de 2013 i des de 2018 com a profesor titular. Membre electe del claustre des de 2014, on com a tal ha format part de diversos òrgans de gestió universitària, com el Consell de Govern, la Comissió d'Estatuts i la Mesa del Claustre. Des de setembre de 2018 és responsable de l'àrea de conservació del patrimoni cultural de la Universitat de València.

Les seues línies d'investigació se centren en l'estudi d'algunes manifestacions del patrimoni cultural relacionades amb els paisatges on s'integren, com ara l'arquitectura popular, l'arquitectura industrial i el patrimoni de l’obra pública, sobre les que ha publicat diferents aportacions en revistes especialitzades i en obres col·lectives.

Ha treballat en l'elaboració dels inventaris de patrimoni etnològic immoble (1994) i de patrimoni industrial de la Comunitat Valenciana (1997-2005) i ha format part d'equips redactors de diversos instruments de planejament territorial, plans especials, plans directors de monuments i de catàlegs municipals de béns i espais protegits, i ha estat autor d'un bon nombre d'informes en matèria de protecció i gestió dels béns culturals immobles. Ha participat en més d'una desena de contractes d'investigació i en diversos projectes I+D finançats en convocatòries públiques

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 14:00. DESPACHO Nº 406. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPACHO Nº 406. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València