foto Amparo Bonilla Campos
AMPARO BONILLA CAMPOS
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Facultad de Psicología. Av. Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia
(9638) 64397
Asignatures impartides i modalitats docents
33308 - Personalitat i diferències individualsTeòric-Pràctic
33322 - Treball fi de grau en psicologiaTreball fi d'estudis
36212 - Relacions de gènere, salut i societatTeoria
43359 - El sistema sexe / gènere com a principi d'organització social. La perspectiva no androcèntricaSeminaris, Teoria
43365 - Dones i salutSeminaris, Teoria
43366 - Violències contra les donesSeminaris, Teoria
43369 - Tècniques d´investigació: opcions epistemològiques i metodològiques des d'una perspectiva feministaSeminaris, Teoria
43384 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València