foto Antonio Carlos Cuenca Ballester
ANTONIO CARLOS CUENCA BALLESTER
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28770
963828312 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:00. 1F11
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 1F11
Segon quadrimestre
Divendres de 10:30 a 11:30. 1F11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València