foto Antonio Cuñat Cuñat
ANTONIO CUÑAT CUÑAT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
Despatx 3P02A
(9638) 28775
Biografia

Antoni Cunyat és professor titular d’universitat del departament d’anàlisi econòmica de la Universitat de València i investigador de ERI-CES (estructura de recerca interdisciplinar de comportament econòmic i social) on actualment desenvolupa la seua activitat docent i investigadora en les àrees de microeconomia, economia del treball i teoria de jocs.

És doctor en economia per la Universitat de València des de l’any 2001 i ha sigut professor visitant en Tel Aviv University de Tel Aviv (Israel), Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC) de Barcelona, University of Essex de Colchester (Regne Unit) i University of Amsterdam en Amsterdam (Països Baixos).

Ha impartit docència en més de quinze assignatures corresponents a diferents graus, llicenciatures i diplomatures de la Universitat de València i la Universitat Oberta de Catalunya com Introducció a l’economia, Microeconomia, Macroeconomia, Economia del treball, Teoria de Jocs, Raonament Estratègic.

Ha publicat diversos articles acadèmics en revistes nacionals i internacionals de prestigi com The Journal of Economic Behavior and Organization, The Manchester School, Economics Letters, International Game Theory Review, Research in Economics, Economic Theory, Economics Bulletin i Spanish Economic Review.

Ha presentat ponències i comunicacions en nombrosos congressos i seminaris d’economia tant nacionals com internacionals destacant entre altres Annual Congress of the European Economic Society, European Meeting of the Econometric Society, Simposio de Análisis Económico, Jornadas de Economía Laboral, Summer Festival on Game Theory International Conference, Jornadas de Economía Industrial.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 10:30. DESPATX 3P02A
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 12:30. DESPATX 3P02A
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 10:30. DESPATX 3P02A
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:30. DESPATX 3P02A
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Projectes