foto Agustin Angel Diez Castillo
AGUSTIN ANGEL DIEZ CASTILLO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ARQUEOLOGIA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
Departamento de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Facultat de Geografia i Història Edifici Departamental Despatx 214 Avda. Blasco Ibañez, 28 Valencia 46010 Teléfono 963 86 4628
(9638) 64628
963 86 4242 (D)
Biografia

Doctor en Història per la Universitat de Cantàbria (1996), la meua Tesi Doctoral versa sobre l'estudi del poblament prehistòric en les valls occidentals de Cantàbria. En rebre el grau de Doctor es va traslladar a la Universitat de Califòrnia, Berkeley on, becat per la Fundació Marcelino Botí, vaig realitzar una estada de quatre anys en el Departament d'Antropologia i en el Archaeological Research Facility amb la professora Margaret Conkey, fins que en el 2000 va guanyar una de les places del programa de Reiconcoporación per a Doctors i Tecnòlegs en l'estranger. Des de llavors realitza la seua activitat investigadora en el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València.

Les meues línies de recerca principals són: l'arqueologia del Paisatge (veure 'Utilización de los recursos en la Marina y Montaña cantábricas: una prehistoria ecológica de los valles del Deva y Nansa', Guernica 1997), el contacte cultural entre les últimes comunitats de caçadors-recol·lectors i les primeres comunitats agrícoles tant en l'àmbit cantàbric (La costa y el interior en la Época Postglacial : las Transiciones Epipaleolítico-Mesolítico-Neolítico en la Región Vasco-Cantábrica / Manuel Ramón González Morales, Jesús Ruiz Cobo, Lawrence Guy Straus, Agustín Díez Castillo En: Munibe: Antropología y arqueología, ISSN 1132-2217, Nº 56, 2004, pags. 61-78), com en el Mediterrani (Mes d'Is (Penàguila, Alacant) : Aldeas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el valle del Serpis / Joan Bernabéu Aubán, Francisco Javier Molina Hernández, Teresa Orozco Köhler, Agustín Díez Castillo, Magdalena Gómez Puche En: Treballs de prehistòria, ISSN 0082-5638, Vol. 60, Nº 2, 2003, pags. 39-59) i l'aplicació de les Noves Tecnologies a l'estudi del patrimoni, en la qual destaca el desenvolupament del Sistema d'Informació Arqueològica SIDGEIPA.  En els últims anys la seua tasca invetigadora i docent se centra en l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica a l'àmbit arqueològic fruit d'ells destaquen treballs com a “Viejas piedras Nuevas Tecnologías”, *Illunzar 11 i l'aplicació de la química en el camp de l'arqueologia, camp en el qual ha dirigit la Tesi Doctoral de Gianni Gallelo titulada “Western mediterranean archaeology. Chemical element levels in archaeological materials as a methodological tool”. Fruit de l'adreça d'aqueixa Tesi Doctoral és la participació en diferents congressos entre els quals destaca el Colloquium Spectroscopicum Internationale (Pisa, 2017) i una sèrie d'articles entre els quals mereix destacar-se pel seu impacte en la disciplina “Anthropogenic units *fingerprinted by REE in archaeological stratigraphy: Mas d'Is (*Spain) case Rare earth elements” publicat en 2013.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:00. DESPATX 203. ANEX DEPARTAMENTAL FAC. GEOGRAFIA I HISTORIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum
Articles en web UV