foto Angel Aparisi Domenech
ANGEL APARISI DOMENECH
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET ADMINISTRATIU
Departament: Dret Administratiu i Processal
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 19:00 a 20:00. 3P13 EDIFICI ADMINISTRATIU FACULTAT DE DRET
Segon quadrimestre
Dijous de 15:30 a 17:30. 3P13 EDIFICI ADMINISTRATIU FACULTAT DE DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València