foto Faraj Abu-Elbar Santirso
FARAJ ABU-ELBAR SANTIRSO
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA SOCIAL
Departament: Psicologia Social
28121
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 16:00. DESPACHO 2D06, F. CIENCIAS SOCIALES, PRECIA CITA POR E-MAIL
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 15:00. DESPACHO 2D06, F. CIENCIAS SOCIALES, PRECIA CITA POR E-MAIL
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 16:00. DESPACHO 2D06, F. CIENCIAS SOCIALES, PRECIA CITA POR E-MAIL
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 15:30. DESPACHO 2D06, F. CIENCIAS SOCIALES, PRECIA CITA POR E-MAIL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València